Obrót obligacjami BOŚ Banku zawieszony od 7 listopada

Obrót obligacjami BOŚ Banku zawieszony od 7 listopada
Fot. BOŚ
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zarząd Bond Spot podjął uchwałę w przedmiocie zawieszenia obrotu obligacjami Banku Ochrony Środowiska serii D na rynku Catalyst, począwszy od 7 listopada 2018 roku, w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu, podał BOŚ Bank.

#BOSBank ogłosił zamiar przedterminowego wykupu 10 000 obligacji #obligacje @BOS__Bank

Bank 6 września br. ogłosił zamiar przedterminowego wykupu 10 000 tj. wszystkich obligacji podporządkowanych serii D wyemitowanych 18 maja 2011 r. o wartości nominalnej 100 mln zł. Wcześniejszy wykup obligacji nastąpi 18 listopada br.

BOŚ Bank podał wówczas, że celem dokonania wcześniejszego wykupu obligacji jest obniżenie kosztów odsetkowych oraz wykup instrumentów finansowych, które obecnie w sposób nieefektywny wpływają na poprawę wskaźników adekwatności kapitałowej.

Przedterminowy wykup obligacji

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła 23 sierpnia 2018 r. zgodę na zrealizowanie przez bank przedterminowego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych serii D o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł, które na podstawie decyzji KNF z 6 października 2011 roku zostały zaklasyfikowane do funduszy uzupełniających (obecnie kapitał Tier II) BOŚ S.A.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

Źródło: ISBnews