Najnowsze wydanie tło Najnowsze wydanie miesięcznika BANK
zamknij menu
PARTNER PORTALU

BANK.pl

Serwis o tematyce bankowej i ekonomicznej, skierowany do pracowników sektora finansowego, samorządowców, przedsiębiorców oraz indywidualnych odbiorców produktów finansowych. Współpracujemy z najważniejszymi instytucjami polskiego rynku finansowego, uczelniami ekonomicznymi oraz samorządami.

Na portalu m.in.:

  • aktualności z zakresu bankowości, finansów, gospodarki, kadr i samorządów,
  • komentarze, wywiady, blogi, opinie ekspertów, raporty,
  • archiwum kilkunastu tysięcy eksperckich artykułów,
  • bieżące wydania on-line specjalistycznych pism: Miesięcznik Finansowy BANK, Nowoczesny Bank Spółdzielczy, Europejski Doradca Samorządowy, Kurier Finansowy, Finansowanie Nieruchomości.

Unikalna wiedza z sieci: Program „Finanse * Bankowość * Samorząd – Wiedza on-line”.

Portal realizuje pierwszy w Polsce, zakrojony na tak szeroką skalę, program upowszechniania wiedzy bankowo-finansowej skierowany do studentów i pracowników akademickich, a niebawem także do pracowników sektora bankowego oraz samorządowców. Projekt „Wiedza on-line” to obecnie kilkanaście tysięcy prenumerat pism branżowych, udostępnianych w wersji cyfrowej oraz kilka tysięcy utworzonych kont na portalu aleBank.pl!

Najnowsze opracowania eksperckie

Dzięki współpracy z kilkudziesięcioma uczelniami w całej Polsce, portal aleBank.pl ma dostęp do licznych opracowań akademickich i badań naukowych, nieosiągalnych na co dzień dla przeciętnego odbiorcy. Współpraca z kadrą naukową szkół wyższych to dla ambitnych Czytelników portalu unikalna szansa poszerzania wiedzy, która może być pomocna we własnej karierze naukowej, ale wykorzystana także w rozwoju zawodowym, czy też życiu codziennym.

Współpraca z instytucjami zewnętrznymi

Portal aleBank.pl współpracuje z ekspertami związanymi z instytucjami rynku finansowego, takimi jak Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, komisje parlamentarne, Związek Banków Polskich i inne branżowe izby gospodarcze, banki, ośrodki badania opinii i analiz… Dbamy o to, aby prezentowane materiały i opinie były jak najbardziej wszechstronne i prezentowały różne punkty widzenia.

FINANSE

Polski rynek finansowy, tak jak pozostałe obszary gospodarki, podlega ciągłym przekształceniom, ulegając wpływom wahań na światowych rynkach oraz europejskim i światowym trendom rozwojowym. Oferuje on także swoim klientom niezwykle szeroką gamę produktów, których znajomość pozwala dokonywać świadomych wyborów i odnosić korzyści, nie tylko finansowe. Dobra znajomość rynku finansowego i tego, co ma do zaoferowania to nie tylko dobre zarządzanie firmą czy skuteczniejsza gra na giełdzie, ale także lepsze inwestowanie oszczędności i zarządzanie domowym budżetem. Wiedza ta jest więc ważna dla każdego, od prezesa korporacji do gospodyni domowej.

BANKOWOŚĆ

Globalny rynek finansowy stawia dziś przed sektorem bankowym szereg wyzwań, którym czoła stawić muszą zarówno światowi liderzy, administracja europejska, jak i rządy poszczególnych krajów, jednak przede wszystkim instytucje finansowe. Polski sektor bankowy, który w 2010 roku obchodził dwudziestolecie swojej transformacji, także musi sprostać wielu nowym wyzwaniom. Dlatego tak ważny jest dostęp do fachowej wiedzy, która pozwoli nie tylko lepiej zrozumieć zachodzące w tym sektorze procesy, ale także lepiej zarządzać instytucjami finansowymi i tworzyć produkty na miarę potrzeb współczesnego rynku.

SAMORZĄD

Coraz większa samodzielność i odpowiedzialność regionów to trend nie tylko europejski, ale i Polski. Od ponad dwudziestu lat samorządy w Polsce uzyskują coraz większe kompetencje, które idą jednak w parze z coraz większą odpowiedzialnością, przede wszystkim związaną z finansowaniem swojej działalności. Programy celowe, fundusze europejskie, inwestorzy prywatni realizujący projekty PPP – to źródła finansowania, których skuteczne wykorzystanie zależy w dużej mierze od wiedzy lokalnych włodarzy oraz umiejętności poruszania się w trudnych realiach rynkowych oraz wciąż zmieniających się przepisach. Dziś nie wystarczy już tylko wygrać wybory – trzeba być nowoczesnym menadżerem, którego skuteczność zależy od posiadanej przez niego wiedzy.

Wydawnictwo Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Wydawnictwo funkcjonuje od października 2005 roku. Wydajemy pięć periodyków: „Miesięcznik Finansowy BANK”, miesięcznik „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”, kwartalniki: „Finansowanie Nieruchomości” i „Kurier Finansowy” oraz rocznik „Europejski Doradca Samorządowy. Bardzo ściśle współpracujemy ze Związkiem Banków Polskich. Nasze pisma patronują wielu branżowym konferencjom, seminariom i targom. Są znane i cenione na rynku, przez wielu uznawane za opiniotwórcze w swoim sektorze.

Badania czytelnictwa:

74% managerów bankowych czyta co najmniej jedno z naszych pism (dane: Ośrodek Badawczy PENTOR).
22% czytelników (pracujących w instytucjach pośrednictwa finansowego) pism o tematyce gospodarczej wybiera „Miesięcznik Finansowy BANK” (badanie: SMG/KRC Poland-Media; PBC-Pro „Grupa docelowa – branża działalności: pośrednictwo finansowe. Fala badania: kwiecień 2006 – czerwiec 2007”).
8,7% redaktorów i dziennikarzy ekonomicznych spontanicznie wskazało „Miesięcznik Finansowy BANK” (wyżej notowane są tylko dzienniki) jako źródło informacji o rynku finansowym i gospodarce wg badania przeprowadzonego przez Instytut badawczy ARC Rynek i Opinia.

Kanały dystrybucji czasopism drukowanych:

Prenumerata redakcyjna.
Prenumerata kolporterska (Ruch SA, Kolporter SA, Garmond Press, G.L.M. Sp. z o.o., Poczta Polska SA, As Press i inni).
Sprzedaż detaliczna (Ruch SA, Garmond Press oraz Pol Perfect – sieć Empik).
Konferencje i seminaria branżowe organizowane przez instytucje rynku kapitałowego oraz związki i stowarzyszenia.
Dostępne są także wersje elektroniczne naszych periodyków, a nawet pojedyncze artykuły w nich opublikowane. Można je kupić bezpośrednio w wydawnictwie (poprzez portal www.alebank.pl), a także u współpracujących z nami kolporterów:

  • www.egazety.pl
  • www.e-kiosk.pl
  • www.kiosk24.pl