NUK w Banku Spółdzielczym: Wysoka Komisjo!

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

zoltkowski.wieslaw.01.100xJak skutecznie ograniczyć ryzyko w sektorze banków spółdzielczych? Nie osiągnie się tego na drodze mnożenia odgórnych procedur, technik i metod, ale poprzez efektywne zarządzanie, adekwatne do skali i charakteru działania tych banków.

Wiesław Żółtkowski

Kryzys finansowy jest po części wynikiem przyjętych modeli ryzyka. Procedury bankowe, często wdrażane przez zewnętrzne firmy, były używane z nadmierną ufnością, połączoną z niezrozumieniem. W efekcie, gdy okazało się, że modele niedoszacowują poziom ryzyka, a wycena aktywów nie przynosi spodziewanych rezultatów, kryzys rozprzestrzenił się na wszystkich uczestników używających wspólnego know-how. Wdrożenie wielu rekomendacji popartych modelami matematycznymi, których praktycy bankowi często nie rozumieją, stworzyło iluzję bezpieczeństwa. Bankowcy poczuli się zwolnieni z myślenia, analizę ryzyka zastąpiło… naciśnięcie klawiatury komputera, który „wypluwał” mało zrozumiałe i pozornie bezpieczne wskaźniki. Nadzorcy potęgowali to dobre samopoczucie, aprobując nowe „rozwiązania wzorcowe”, do których przypisywano pozytywne oceny („jeżeli liczysz VaR”, to dobrze, „jak liczysz, w jakim celu i przy jakich założeniach”, to mniej ważne).

W tym kontekście trzeba wyjaśnić wiele niedopowiedzeń w regulacjach prawnych dotyczących zarządzania ryzykiem w sektorze BS-ów, w większym zakresie uwzględniać zasadę proporcjonalności, a więc ograniczyć liczbę procedur, natomiast lepiej rozumieć ich sens. Chodzi o wielość wymaganych metod oraz technik analizy ryzyka, co czyni je nieprzejrzystymi i trudnymi do spożytkowania. W zaleceniach wyrażanych przez Komisję Nadzoru Finansowego lub tej instytucji przypisywanych (często niesłusznie) spotyka się stwierdzenia budzące wątpliwości lub sprzeciw.

Procedury wzorcowe – co ważniejsze: teoria czy praktyka?

Banki spółdzielcze otrzymały zalecenia w sprawie tzw. procedur wzorcowych przygotowanych przez banki zrzeszające w uzgodnieniu z KNF. Rekomendowanie rozwiązań niedostosowanych do ich sytuacji wywołuje sprzeciw, albowiem:

  • KNF formalnie podkreśla samodzielność banków i nie potwierdza swojej odpowiedzialności za procedury wzorcowe,
  • przepisy prawne dotyczące norm nadzorczych powinno się traktować z uwzględnieniem zasady proporcjonalności.

Równocześnie jednak dużo jest zdarzeń świadczących, że praktyka nie przystaje do teorii, o czym świadczą wnioski pokontrolne, w których KNF formułuje swoje zalecenia. Dla banków nie ogólne deklaracje, ale te wnioski ilustrują rzeczywiste intencje i stanowisko KNF.

Jak interpretować ekspozycję detaliczną?

Od dawna ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI