NUK w banku spółdzielczym (29): Ryzyko krótkiej kołdry

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

zoltkowski.wieslaw.01.100xRyzyko niedostatecznego rozwoju oznacza zagrożenie, że bank będzie miał mało pieniędzy, mało klientów, niewielkie zyski i zabraknie mu środków na sprostanie wyzwaniom nowoczesności.

Wiesław Żółtkowski

Jerzy Pruski, prezes BFG przedstawił na ostatnim Forum Liderów BS wnikliwą i interesującą analizę sytuacji finansowej sektora. W latach 2000-2009 banki spółdzielcze 4-krotnie zwiększyły sumę bilansową, na co składał się 4-krotny wzrost zgromadzonych depozytów i 4,5-krotny wzrost udzielonych kredytów. Świadczy to o nieco lepszym wykorzystaniu środków finansowych poprzez kierowanie ich na akcję kredytową, choć w skali sektora banki spółdzielcze nadal są dawcami płynności.

Statystyka – racje i relacje

W omawianym okresie występował stały wzrost zysków, który był skorelowany z jakością portfela kredytowego. Banki spółdzielcze miały niższy wskaźnik kredytów zagrożonych niż banki komercyjne, a ostatnio także zdecydowanie niższy wskaźnik rezerw obowiązkowych. Różnica ta jest tak wielka, że należy obawiać się, iż częściowo wynika z opóźnienia tworzenia rezerw w BS-ach. Jednocześnie następował w tym okresie systematyczny i aż 5-krotny wzrost funduszy własnych. Nie zawsze wynikało to z konieczności podwyższenia współczynnika wypłacalności, w wielu małych bankach było to spowodowane wymogiem osiągnięcia normy 1 mln euro funduszy własnych, mimo braku adekwatnego przyrostu aktywów.

Analiza BFG wskazuje na bariery rozwoju BS-ów, poprzez porównanie ich sytuacji z bankami komercyjnymi. Banki spółdzielcze posiadają 28 proc. placówek, 19 proc. zatrudnionych w systemie, 6 proc. sumy bilansowej, 8 proc. kredytów, 9 proc. depozytów i 7 proc. wyniku netto. Warto jednak zauważyć, że dane te można różnie interpretować. Inne jest na przykład nasycenie klientami otoczenia placówki w dużym mieście, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI