Nowy Zarząd III kadencji w ENEA Operator

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

enea.operator.250x26 czerwca br. powołany został  Zarząd III kadencji w ENEA Operator.  Nowym Prezesem Zarządu został Michał Jarczyński. Funkcję Członka Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych powierzono  Magdalenie Bartoś, natomiast Członka Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, Markowi Szymankiewiczowi. Członkiem Zarządu ds. Pracowniczych został Jakub Kamyk, wybrany przez pracowników Spółki.

Michał Jarczyński ukończył studia na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej (1992) oraz studia podyplomowe z finansów na  Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (2000). Zarządzał przedsiębiorstwami produkcyjnymi i firmami konsultingowymi oraz był wykładowcą w Price Waterhouse. Laureat nagrody Ministra Przemysłu w konkursie „Najciekawsze inicjatywy rozwoju przedsiębiorstw” w 1993.

jarczynski.michal.150x210Michał Jarczyński ukończył studia na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej (1992) oraz studia podyplomowe z finansów na  Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (2000). Zarządzał przedsiębiorstwami produkcyjnymi i firmami konsultingowymi oraz był wykładowcą w Price Waterhouse. Laureat nagrody Ministra Przemysłu w konkursie „Najciekawsze inicjatywy rozwoju przedsiębiorstw” w 1993.

Od 1998 zatrudniony w Arctic Paper Kostrzyn SA (początkowo jako dyrektor finansowy, a od 2002 roku jako Prezes Zarządu). Od kwietnia 2009 do czerwca 2013 na stanowisku CEO międzynarodowej grupy kapitałowej Arctic Paper.

W latach 2005-2006 nadzorował budowę bloku parowo-gazowego w Kostrzynie nad Odrą. W ramach grupy kapitałowej Arctic Paper nadzorował cztery elektrociepłownie (blok parowo-gazowy w Polsce, elektrownię wodną w Szwecji, elektrociepłownię biomasową w Szwecji oraz elektrociepłownię opartą na węglu kamiennym w Niemczech).

bartos.magdalena.150x202Magdalena Bartoś ukończyła studia na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (2004) oraz cykl egzaminów ACCA (2006). Zarządzała obszarem finansów przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, w tym spółek publicznych oraz była doradcą w zespole Ernst & Young.

Od 2012 zatrudniona w Nike Poland Sp. z o.o. jako Dyrektor Finansowy. Od grudnia 2009 do kwietnia 2012 pełniła funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego Grupy Zelmer S.A. W ramach tej funkcji nadzorowała budowę fabryki produkcyjnej sprzętu AGD oraz przeprowadziła projekt wydzielenia zorganizowanych części przedsiębiorstwa ze struktur Zelmer S.A. wraz z utworzeniem centrum usług wspólnych dla obszarów finansowych i IT.

W latach 2007-2009 w Grupie PKN Orlen odpowiadała za integrację obszaru finansów rafinerii w Możejkach i pełniła funkcję zastępcy CFO Mazekiu Nafta odpowiedzialnego za obszary księgowości oraz raportowania i planowania finansowego.

szymankiewicz.marek.150x194Marek Szymankiewicz ukończył Politechnikę Poznańską na kierunku Elektrotechnika w zakresie Elektroenergetyki na Wydziale Elektrycznym i uzyskał tytuł magistra inżyniera. Karierę zawodową rozpoczął w 1993 roku w Zakładzie Energetycznym Poznań. W latach 1997 – 2003 pracował w Energetyce Poznańskiej S.A. na stanowiskach od Inżyniera ds. Programowania Pracy Sieci, poprzez Głównego Specjalistę ds. Strategii, Kontraktów i Współpracy z URE, Kierownika Biura Taryf i Zakupu Energii, do Dyrektora Departamentu Obrotu i Członka Zarządu. W latach 2003 – 2006 był Prezesem Zarządu Spółki EnergoPartner, zajmującej się obrotem energią elektryczną oraz kompleksową obsługą kluczowych klientów Grupy Energetycznej ENEA S.A.

Od grudnia 2005 roku kierował również Pionem, a następnie Departamentem Handlu w ENEA S.A. Od lipca 2010 roku do czerwca 2013 roku był Dyrektorem Departamentu Planowania i Rozwoju w ENEA Operator Sp. z o.o. Marek Szymankiewicz zasiadał w Radach Nadzorczych: EnergoPartner Sp. z o.o., EP ZEW Jastrowie Sp. z o.o., ENEA Operator Sp. z o.o., Elektrownia Kozienice S.A., Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej BHU S.A. Od 2006 do 2010 roku był Członkiem oraz Wiceprezesem Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią.

kamyk.jakub.150x193Jakub Kamyk ukończył  Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.  Z energetyką związany od 1981 roku. Pracę zaczynał jako elektromonter linii napowietrznych i pogotowia energetycznego w Zakładzie Energetycznym w Zielonej Górze. W 2005 roku został kierownikiem Posterunku Energetycznego w Gubinie, a rok później został wybrany Przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność ENEA S.A. w Zielonej Górze.

W 2008 roku delegowany przez załogę został Członkiem Zarządu ds. Pracowniczych ENEA Operator Sp. z o.o. Jest współinicjatorem wdrażanego w ENEA Operator Sp. z o.o. programu „Prace Pod Napięciem 2010+” oraz Koordynatorem konkursu BHP w Grupie Kapitałowej ENEA. Wybrany przez pracowników Spółki na swojego przedstawiciela w 2010 i 2013 roku.

Źródło: www.operator.enea.pl