Nowy Zarząd Energa S.A.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

energa logo.400xW związku z zatwierdzeniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energa S.A. sprawozdania finansowego spółki za rok 2014, w drodze postępowania kwalifikacyjnego powołany został Zarząd IV kadencji.

W wyniku przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami i dokonaniu oceny ich predyspozycji, wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do zajmowania objętych postępowaniem konkursowym stanowisk w skład powołani zostali:

  • Andrzej Marian Tersa – Prezes Zarządu Energa S.A.,
  • Seweryn Piotr Kędra – Wiceprezes Zarządu Energa ds. Finansowych,
  • Jolanta Maria Szydłowska – Wiceprezesa Zarządu Energa ds. Korporacyjnych.

Rada Nadzorcza postanowiła zakończyć postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii Rozwoju bez rozstrzygnięcia.

Źródło: www.energa.pl