Nowy Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kghm.01.400x22618 grudnia 2014 roku Wojciech Kędzia złożył z dniem 31 stycznia 2015 roku rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A. Na jego miejce Rada Nadzorcza powołała Mirosława Laskowskiego, który od 1 lutego 2015 roku będzie Członkiem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Mirosław Laskowski jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Górniczego, Specjalność: technologia eksploatacji złóż. Ukończył studia podyplomowe z organizacji zarządzania oraz z zarządzania finansami na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest absolwentem ICAN Institute, Warszawa, Akademii Przywództwa oraz Akademii Innowacji.

Ma bardzo bogate doświadczenie zawodowe. W KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” był Dyrektorem ds. Technicznych, Głównym Inżynierem ds. Tąpań, Dyrektorem ds. Technicznych, od 2010 roku jest Dyrektorem.

Źródło: www.kghm.pl