Nowy skład Rady Nadzorczej Banku BGŻ

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.bgz.01.400x131W związku z rezygnacją czterech osób z pełnienia obowiązków członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Banku BGŻ podjęło uchwałę warunkową o powołaniu nowych osób. W skład Rady Nadzorczej weszli: Jean-Paul Sabet, Jarosław Bauc, Jean Lemierre oraz Michel Vial.

Warunkową rezygnację z pełnia funkcji w Radzie Nadzorczej złożyli: Tanja Cuppen, Evert Derks Drok, Jarosław Iwanicki oraz Jan Alexander Pruijs.

Warunkiem  powołania oraz wejścia w życie rezygnacji jest złożenie przez Grupę Rabobank w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku BGŻ ogłoszone przez BNP Paribas, zapisów obejmujących co najmniej 41.763.109 akcji Banku BGŻ.

źródło: www.bgz.pl