Nowy prezes Zarządu PKP PLK

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

wojciechowski.andrzej.f.400xDecyzją Rady Nadzorczej Andrzej Filip Wojciechowski - dotychczasowy Wiceprezes, dyrektor ds. Restrukturyzacji -  został wybrany Prezesem Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w kadencji 2015-2017.

– Przy wyborze Prezesa Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na nową kadencję Rada Nadzorcza miała na uwadze najważniejsze wyzwanie stojące przed narodowym zarządcą infrastruktury kolejowej, jakim jest sprawna realizacja programu inwestycyjnego na przełomie dwóch unijnych perspektyw finansowych. Decydująca okazała się znajomość procesów zachodzących w Spółce oraz doświadczenie w koordynacji wielkich projektów kolejowych. Tym samym w Zarządzie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. nowej kadencji znalazły się osoby, które gwarantują kontynuację zapoczątkowanych trzy lata temu, pozytywnych zmian w Spółce – mówi Arkadiusz Krężel, Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. – W imieniu Rady Nadzorczej życzę Prezesowi Andrzejowi Filipowi Wojciechowskiemu oraz pozostałym Członkom Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. wybranym na kadencję 2015-2017 pomyślnej realizacji ambitnych planów i sprostania ogromnym wyzwaniom, przed którymi stoi Spółka w najbliższych latach.

Andrzej Filip Wojciechowski z koleją związany jest od ponad 3 lat. W styczniu 2013 r. został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu – dyrektora ds. restrukturyzacji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Wcześniej pracował w PKP S.A. jako Dyrektor zarządzający ds. strategii.

Do nowego Zarządu Spółki powołani zostali także:

  • Andrzej Pawłowski na stanowisko Wiceprezesa Zarządu – dyrektora ds. eksploatacji,
  • Piotr Wyborski na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. utrzymania infrastruktury,
  • Tomasz Kruk na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. jakości i ryzyka operacyjnego,
  • Karol Depczyński na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych
  • Marcin Mochocki na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji.

Źródło: www.plk.sa.pl