Nowy Prezes Zarządu PKP CARGO

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pkp.cargo.01.400x400Decyzją Rady Nadzorczej PKP CARGO Maciej Libiszewski został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu PKP CARGO. Do tej pory pełnił on funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, do której został powołany 17 grudnia 2015 r. Dzień później Rada Nadzorcza Spółki delegowała go do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu oraz pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu PKP CARGO.

Maciej Libiszewski jest z wykształcenia prawnikiem. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a następnie Polsko – Niemieckie Studium Finansów, Zarządzania i Marketingu. Zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Posiada doświadczenie w pracy na wysokich stanowiskach zarządczych z potwierdzoną zdolnością do prowadzenia zespołów interdyscyplinarnych i złożonych projektów. M. Libiszewski jest doświadczonym negocjatorem, wielokrotnie kończącym spory ze stroną społeczną zawarciem porozumienia. Jest autorem programów restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych związanych z finansowymi elementami funkcjonowania spółek prawa handlowego.

Maciej Libiszewski prowadził działalność gospodarczą, następnie pracował w firmach związanych z transportem. Był wielokrotnym członkiem rad nadzorczych oraz zarządów państwowych, samorządowych i prywatnych spółek kapitałowych (w tym członek Rady Nadzorczej i członek Zarządu PKP CARGO w latach 2005 – 2008). W latach 2001 – 2015 był zawodowo związany z sektorem transportu.

Źródło: www.pkpcargo.com.pl