Nowy prezes EuRoPol Gazu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Decyzją walnego zgromadzenia EuRoPol Gazu Marcin Idzik został wybrany prezesem spółki. Powołano także członków Zarządu i Rady Nadzorczej na nową, trzyletnią, wspólną kadencję.

Zarząd, oprócz nowego prezesa, pozostal w niezmienionym składzie. Pierwszym wiceprezesem pozostał Jurij Kałużskij, drugim Tomasz Flis, a trzecim Jewgienij Wasjukow.

W skład rady nadzorczej powołane zostały następujące osoby:

  • Aleksander Miedwiediew – przewodniczący rady nadzorczej,
  • Mariusz Zawisza – zastępca przewodniczącego,
  • Jarosław Bauc – członek,
  • Agnieszka Woś – członek,
  • Zbigniew Banaszkiewicz – członek,
  • Nikołaj Dubik – członek,
  • Siergiej Chelpanow – członek,
  • Krzysztof Laskowski – członek,
  • Paweł Oderow – członek.

Źródło: www.pulshr.pl