Najnowsze wydanie tło Najnowsze wydanie miesięcznika BANK
zamknij menu
PARTNER PORTALU

Nowoczesny Bank Spółdzielczy

 

UWAGA: Od stycznia 2019 r. redakcje NBS oraz miesięcznika BANK zostały połączone. Oddajemy w Państwa ręce jedno, kompletne i uniwersalne pismo.

Sprawdź nowy, jeszcze lepszy Miesięcznik Finansowy BANK!

 

NBS - okładkaNowoczesny Bank Spółdzielczy (styczeń 2018):

Zobacz także archiwalne wydania pism: NBS, BANK.


nbs.2016.07-08.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (lipiec-sierpień 2016):

 • Banki spółdzielcze to solidny komponent systemu finansowego: Ze Zdzisławem Sokalem, prezesem Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, rozmawiał Maciej Małek
 • Komunikacja marki w mediach społecznościowych
 • Wyzwania dla bankowości spółdzielczej
 • Jubileusz w nowych warunkach
 • Ruszyły nowe instrumenty finansowe UE dla małego biznesu
 • Bezpieczeństwo w sieci - edukacja klienta

Zobacz także archiwalne wydania pism: BANK, NBS, FN, NZB (KF), EDS


nbs.2016.06.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (czerwiec 2016):

 • O odpowiedzialności w blaskach i cieniach spółdzielczego święta - Przed nami tradycyjne święto spółdzielczości. Obyczaj nakazuje, aby ztakiej okazji eksponować zalety fenomenu, zktórym święto jest powiązane. Dlatego wszystkim, którym bliska jest idea spółdzielczości, aspółdzielczości bankowej wszczególności, przekazuję wyrazy uznania za kontynuowanie dzieła twórców izałożycieli banków spółdzielczych w Polsce.
 • Technologiczne determinanty funkcjonowania i rozwoju bankowości spółdzielczej
 • IPS nie rozwiąże wszystkich problemów - Rozmowa z Krzysztofem Pietraszkiewiczem - prezesem Związku Banków Polskich
 • Bariery efektywności informatyzacji banków
 • Talentów ci unas dostatek
 • Jak budować pozycję rynkową w epoce smartfonów i niskich stóp procentowych

Zobacz także archiwalne wydania pism: BANK, NBS, FN, NZB (KF), EDS


nbs.2016.05.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (maj 2016):

 • Ranking Nowoczesnego Banku Spółdzielczego "100 wyróżniających się banków spółdzielczych w Polsce 2016"
 • Banki spółdzielcze włączyły się do e-rodziny 500+
 • Rośnie konkurencja dla banków
 • Problem nie tylko polityczny
 • Aby terminale zbłądziły pod strzechy...
 • Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego dostępne już w Polsce

nbs.2016.04.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (kwiecień 2016):

 • Liczy się biznes, informatyka jest tylko narzędziem i spoiwem - Wszyscy doświadczamy wpływu nowoczesnych technologii na nasze życie zawodowe i prywatne, ale ciągle aktualne jest pytanie o wpływ wszechobecnej informatyzacji i automatyzacji na nasz biznes w bankowości spółdzielczej
 • RAPORT NBS: Finansowanie rozwoju na obszarach wiejskich - Przed nami wiele zadań - mówi Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi
 • IPS i inne wyzwania - rozmowa z Czesławem Swachą, prezesem zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego
 • Ryzyko regulacyjne
 • Więcej informacji to mniej wyłudzeń
 • Wpływ zmian otoczenia na zarządzanie strategiczne bankiem spółdzielczym

nbs.2016.03.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (marzec 2016):

 • Wzrost czy stabilizacja? Mimo że zbliżamy się już do końca pierwszego kwartału 2016 r., więcej jest niewiadomych niż możliwych do przewidzenia ścieżek prowadzących w najbliższą przyszłość. Zakładamy jednak, że mimo wielu ryzyk związanych z rozwojem gospodarek globalnych oraz niepewnością sytuacji społeczno-politycznej w Polsce, w roku 2016 nie nastąpi spowolnienie gospodarcze.
 • Raport Bancassurance
 • Strategia warunkiem efektywnej zmiany modelu biznesowego banku spółdzielczego
 • Nowe zasady naliczania i wpłat opłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w 2016 r.
 • Podatek bankowy - wstęp do przebudowy rynku finansowego
 • Media społecznościowe w budowaniu strategii komunikacyjnej i umacnianiu relacji z klientami

nbs.2016.02.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (luty 2016):

 • Doświadczenia europejskich banków spółdzielczych - Sektor bankowości spółdzielczej w Polsce wchodzi w okres wielkich egzystencjalnych wyzwań. Banki muszą nie tylko skłonić instytucje zrzeszające do radykalnej zmiany formuły i zasad działania, ale także odnaleźć się w strukturach systemu ochrony instytucjonalnej (IPS).
 • Opłaty na BFG czy systemowe koszty stabilizacji sektora bankowego
 • Opłata na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców
 • Nowe realia rynkowe wymagają innowacyjnego działania
 • Uczymy oszczędzania już od pierwszej klasy
 • Aktywizacja i wyrównywanie szans

nbs.2016.01.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (styczeń 2016):

 • Zarządzanie ryzykiem bywa ryzykowne
 • Zaliczanie udziałów banków spółdzielczych do funduszy własnych dla potrzeb rozporządzenia CRR
 • Czy społeczna odpowiedzialność biznesu ma sens? Od wielu lat prowadzona jest dyskusja na temat społecznej odpowiedzialności biznesu oraz roli, jaką odgrywają w tym zagadnieniu banki i instytucje finansowe. Banki są utożsamiane z instytucjami, które winny kreować odpowienie postawy społeczne i propagować inicjatywy, które mają wspierać rozwój firm i instytucji.
 • Lepsze warunki dla bankowości spółdzielczej?
 • Banki spółdzielcze i jednostki samorządu terytorialnego - wspólnie walczą o dobro regionu.
 • 51. uroczystość wręczenia certyfikatów ZBP

nbs.2015.12.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (grudzień 2015):

 • Jak aplikować po nowe gwarancje unijne?
 • Obciążenia finansowe na Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • Za bank odpowiadają jego władze: Kwestią istotną wydaje się perspektywa uzyskania w efekcie zbudowania Systemu Ochrony Instytucjonalnej ulgi dotyczącej kosztów wkładu finansowego na rzecz BFG i KNF - Z zastępcą przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Wojciechem Kwaśniakiem rozmawia Maciej Małek
 • Ryzyko modeli
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu to strategia działań
 • 25-lecie SGB-Banku S.A. i Spółdzielczej Grupy Bankowej

nbs.2015.11.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (listopad 2015):

 • Podsumowanie Forum Liderów Banków Spółdzielczych
 • System ochrony podstawą nowego modelu działania SGB
 • Dobre wybory to nasze być albo nie być: Udział sektora spółdzielczego w rynku mierzony sumą
  bilansową, poziomem depozytów i akcją kredytową utrzymuje się na stałym poziomie. Oznacza to, że rozwijamy się w tempie sektora bankowego. To dobrze. Niepokojący jest malejący udział w zyskach sektora. Nie wystarczy więc w budowanym IPS uwolnienie części kapitałów dla rozwiązania problemu efektywności. Kluczowa pozostaje kwestia ich alokacji. Rozmowa z Teresą Kudlicką, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku, przewodniczącą Sekcji banków spółdzielczych i zrzeszających w ZBP.
 • Kiedy bank działa zgodnie z przepisami prawa?
 • Społeczna odpowiedzialność to nasza codzienność
 • Mikrofinansowanie na wznoszącej fali

nbs.2015.10.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (październik 2015):

 • Nowy ład regulacyjny to szansa i wyzwanie
 • Jerzy Bańka: Wypełnianie wymogów ustawowych to nie wszystko
 • Nie wolno zwlekać z dyskusją nad poprawą efektywności sektora: (...) Diagnoza dedykowana bankom spółdzielczym ze swej istoty pozostaje niezmienna, a ewaluacji podlegają elementy wynikające z dynamiki zmian na rynkach finansowych - Rozmowa z prezesem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dr. Jerzym Pruskim
 • Świat nie kończy się na dotacjach
 • Banki spółdzielcze i JST - partnerstwo dla rozwoju
 • CSR - nasz chleb powszedni

nbs.2015.09.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (wrzesień 2015):

 • Zgoda buduje - podpowiada Bartosz Kublik
 • Krzysztof Pietraszkiewicz: - Pracujemy na rzecz efektywnych rozwiązań
 • Banki spółdzielcze w otoczeniu regulacyjno-gospodarczym - Przejrzyste rozgraniczenie kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy bankami spółdzielczymi a bankami zrzeszającymi stanowiło dotychczas podstawowy problem polskiej bankowości spółdzielczej.
 • Znowelizowana konstytucja bankowości spółdzielczej w Polsce
 • Sprawy niezwykle ważne
 • Odpowiedzialność wpisana w tradycję

nbs.2015.07-08.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (lipiec-sierpień 2015):

 • NBS Raport: Portfel w chmurze
 • Kapitał ma narodowość - Po latach importowania aktywów i know-how z zagranicznych banków przyszedł czas na repolonizację sektora finansowego. Brakuje odpowiedzi na pytania: po co, za ile i kto za to zapłaci?
 • Obligacje wieczyste, jako fundusze własne
 • Banki i franki pod mieczem Temidy
 • Grupa Raiffeisena w Bazylei III

nbs.2015.06.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (czerwiec 2015):

 • Liderzy polskiego kapitału. Gala rankingu miesięcznika NBS
 • NBS Raport: Portfele zrzeszeń
 • Nowe technologie IT: WYŚCIG ZBROJEŃ - Banki spółdzielcze nie mogą ignorować płatności mobilnych, cloud computing czy big data - cyfrowego świata, który zmienia nasze życie. Nowe technologie winny dawać konkretny efekt biznesowy, tak jak w bankach komercyjnych, które w ciągu 10 lat ujednoliciły standardy i zautomatyzowały obsługę klientów, redukując wskaźniki efektywności C/I do poziomu 50 proc.
 • Trudne słowo: integracja
 • Prawnik w banku pilnie poszukiwany
 • Raiffeisen Schweiz. Konsolidacja jako przywilej

nbs.2015.05.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (maj 2015):

 • Krajowy Ranking "Wyróżniające się banki spółdzielcze" 2015
 • NBS Raport: Córki do wzięcia
 • Polskie banki dobre, jak stare wino: Sektor banków spółdzielczych posiada aktywa na poziomie 133 mld zł, rozwija się szybciej niż banki komercyjne, działa w 1/3 wszystkich placówek bankowych. Dwa zrzeszenia razem są piątym pracodawcą w kraju i liderem instytucji finansowych na rynkach lokalnych.
 • M-płatności. Auto z fotelem do tyłu
 • Wielka integracja ze smartfonem w tle
 • Dlaczego Müller idzie do Volksbanku?

nbs.2015.04.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (kwiecień 2015):

 • NBS Raport: PŁATNOŚCI@WYGODA.PL
 • Suplement: Bank urodzajnych głów
 • Euro do grosza a będzie kokosza: W latach 2015-2020 na polską wieś trafi 42,4 mld euro, w tym 13,5 mld euro w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na konta bankowe rolników, firm sektora agrobiznesu i samorządów lokalnych.  To zastrzyk środków wart więcej niż powojenny plan Marshalla dla Europy.
 • Regulacje na rynku bankowym. Wedle stawu grobla
 • Övag. Płyniemy w jednej łodzi
 • Ustawa o BFG według dyrektyw

nbs.2015.03.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (marzec 2015):

 • NBS Raport: Portfele zrzeszeń
 • Masz swój bank w jednym palcu: BLIK - system płatności mobilnych na numer telefonu bez użycia gotówki i karty płatniczej obejmuje swym zasięgiem już 60 proc. klientów banków w Polsce.
 • Młodych mieć i więcej nic
 • Sektor idzie do parlamentu. Byle nie na manowce
 • IT bez kapitału? Zapomnij...

nbs.2015.02.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (luty 2015):

 • NBS Raport: Spadające stopy
 • Ustawa dla utracjusza: Upadłość konsumenta jest możliwa nawet wtedy, gdy jego działania zostały prawomocnie uznane za dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli albo gdy podał on we wniosku nieprawdziwe lub niekompletne dane, czy też nie wykonał ciążących na nim obowiązków.
 • Niech kapitał będzie z nami
 • Składki na BFG w standardzie unijnym
 • Hiszpańskie hipoteki, mechanizm katastrofy

nbs.2015.01.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (styczeń 2015):

 • NBS Raport: Bank i samorząd
 • Świat globalny, biznes lokalny: Nie będzie już wiele czasu na to, żeby istniały dwa światy: dużych aglomeracji z presją niezwykle silnej konkurencji oraz małych miast i wiosek, gdzie poprzez zdobycie pozycji monopolu można utrzymywać ponadprzeciętne marże..
 • Portfele zrzeszeń, płynność pod nadzorem
 • Gwarancje dla depozytów szyte na miarę
 • Kapitały wszystkich krajów łączcie się!

nbs.2014.12.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (grudzień 2014):

 • NBS Raport: Gwarancje Made in Europe
 • Bank i Spółdzielnia - Nie kołchoz: To, co nie jest zabronione prawem, powinno być dozwolone. Decyzję o wyborze modelu zrzeszeń podejmiemy indywidualnie, każdy bank z osobna jako odrębny podmiot prawa.
 • Wolny wybór z restrykcjami w tle
 • Restrukturyzacja w nowej konstrukcji
 • Skośne oczy, wielki kapitał

nbs.2014.11.okladka.313x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (listopad 2014):

 • NBS Raport: Ryczałt na cash-back
 • Bruksela nie śpi: Europejski Bank Centralny przejął kontrolę nad bankami 4 listopada 2014 r., uzyskał wyłączność na kluczowe uprawnienia nadzorcze, w tym m.in. w zakresie licencjonowania, egzekwowania wymogów kapitałowych oraz stosowania norm płynności.
 • Jabłko nie gruszka, kredyt nie pożyczka
 • Tu się samo nic nie stanie
 • Odwrócona hipoteka. Kroplówka dla seniora

nbs.2014.10.okladka.321x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (październik 2014):

 • NBS Raport: Portfele zrzeszeń
 • Padłeś powstań: W ocenie bankowców w pierwszym okresie obowiązywania znowelizowanej ustawy o upadłości konsumenckiej należy liczyć się ze wzrostem liczby składanych przez osoby fizyczne i rozpatrywanych przez sądy wniosków.
 • Wysoki Sejmie, pomóż nam pomagać!
 • Róbmy to, w czym jesteśmy dobrzy
 • Dochody odsetkowe eurobanków

nbs.2014.09.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (wrzesień 2014):

 • NBS Raport: Poręczenia i gwarancje
 • Portfele migrują w stronę nieba: Instytucje finansowe pracują już w tzw. chmurze obliczeniowej, model outsourcingu IT może wprowadzić do zrzeszeń banków spółdzielczych usługi z najwyższej półki bez wielkich inwestycji kapitałowych
 • FinanzGruppe w systemie ochrony instytucjonalnej IPS
 • Model biznesowy usługi cash back
 • Uczciwość kupiecka w klauzulach umownych

nbs.2014.07-08.okladka.x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (lipiec-sierpień 2014):

 • NBS Raport: Prosument OZE
 • Pieniądze świata. Kłusownicy i darmozjady: Połowa ludności świata ma do dyspozycji zaledwie 1 proc. bogactwa naszego globu, jednocześnie 2 proc. najbogatszych ludzi posiada ponad połowę wszystkich aktywów. Skala rozwarstwienia dochodowego przybiera przerażające rozmiary. Budujemy świat, w którym nadmierna asymetria stała się normą.
 • Święto spółdzielców. Dobro brzmi cicho.
 • Idzie niebem wielka e-chmura.
 • Bank i firma. Lewar ma dwa końce.

nbs.2014.06.okladka.321x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (czerwiec 2014):

 • Husaria liderów. Gala Rankingu Miesięcznika NBS
 • Za co kochać wirtualny świat: Albo jesteś przebojowy, aktywny i reklamujesz skutecznie swój produkt, albo trafiasz na margines. Prowadzenie biznesu bez ciągłego chwalenia się jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Nikt poza nami nie wie, co robimy.
 • Wizja bez działania. Działanie bez wizji.
 • Zysk za udziały. Fundusze europejskie.
 • Pan Müller ma konto w Volksbanku.