Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Czas zmian i dostosowań

Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Czas zmian i dostosowań
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bankowość spółdzielcza stanowi istotny segment w europejskim systemie bankowym. W Europie funkcjonuje 3,1 tys. banków spółdzielczych. Banki te posiadają 80,5 mln udziałowców (co szósty Europejczyk jest udziałowcem banku spółdzielczego) oraz 210 mln klientów. Aktywa europejskiego sektora spółdzielczego wynoszą ponad 7 bln euro. Udział banków spółdzielczych w bankowym rynku europejskim stanowi 20%, a w wielu państwach banki spółdzielcze dostarczają więcej niż 30% finansowania dla małych i średnich firm.

Andrzej Banasiak
doradca zarządu Związku Banków Polskich. Z sektorem bankowym związany od 1991 r. Pracował m.in. w LG Petrobank – dyrektor banku, PKO BP – dyrektor departamentu, Bankowym Funduszu Gwarancyjnym – członek zarządu, Komisji Nadzoru Finansowego – gdzie kierował pracami departamentu bankowości komercyjnej i specjalistycznej.

Strategie bankowości spółdzielczej były budowane na filarach, takich jak ofensywna polityka zwiększania liczby udziałowców, ekspansji biznesowej opartej na synergii biznesu z potrzebami udziałowców i klientów oraz nowoczesnej organizacji biznesu pozwalającej budować efekty skali działania. Celem banków spółdzielczych było zwiększanie udziałów rynkowych i znaczenia społecznego świadczonych usług.

Udziałowcy

Banki spółdzielcze pozwalają na budowanie szczególnej więzi regionalnej. O ile w bankowości komercyjnej dominuje tworzenie unifikacji procesów i produktów, to banki spółdzielcze mogą dostosowywać ofertę w szczególny sposób, uwzględniając specyficzne cechy i potrzeby regionów (np. profile produkcji, usług, preferencje konsumpcyjne, różnicować regiony industrialne i turystyczne itp.). Pozwala to budować silne relacje z klientami, silniejsze niż relacje banków komercyjnych. Te spółdzielcze sektory bankowe, które pozyskały znaczącą część społeczeństwa jako udziałowców, były w stanie stworzyć znaczącą pozycję dla swojej działalności na rynku usług finansowych. Do sektorów takich należą banki funkcjonujące we Francji, Finlandii, Niemczech, Austrii. Sektory te posiadają silną pozycję zarówno na rynku depozytów jak również kredytów ( 2.). Udział ten w Niemczech wynosi powyżej 20%, a w pozostałych wymienionych państwach ponad 30%.

Profil klientów, produktów i usług

Istotnym czynnikiem sukcesu banków spółdzielczych jest posiadanie właściwego profilu klientów, produktów i usług. W Europie przeważająca jest specjalizacja w zakresie bankowości hipotecznej oraz finansowania mikro firm, małych i średnich firm (MŚP). Jest to szeroko rozumiany profil detaliczny, wymagający dużego oprzyrządowania technologicznego oraz wydajnych procesów sprzedażowych i obsługi operacyjnej.

Budowa efektywności

Znaczącym osiągnięciem banków spółdzielczych w Europie Zachodniej było zbudowanie wysokiej efektywności procesów i racjonalizacja kosztów działania. W wielu państwach funkcjonuje duża liczba banków spółdzielczych małej wielkości (np. w Niemczech i Austrii). Małe banki, tworząc własne rozwiązania operacyjne, napotykają na bariery w zakresie efektywności kosztowej – dotyczy to szczególnie rynku polskiego. Pełna autarkia w zakresie tworzenia produktów i obsługi operacyjnej powoduje, że liczba pracowników zaplecza księgowego i operacyjnego przewyższa znacząco liczbę pracowników obsługującej ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK