Nowoczesne Zarządzanie Biznesem – dzień pierwszy i drugi

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nzb.02.400x134Zakończyło się doroczne spotkanie koordynatorów i wykładowców programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Uczestniczyli w nim pracownicy naukowi uczelni - koordynatorzy programu, a także ci naukowcy, którzy w swojej pracy wykorzystują wiedzę i materiały dostarczane przez jego partnerów.

Pierwszego dnia zapoznali się oni z kwestiami związanymi z bazami Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz prawnymi aspektami tworzenia i wykorzystywania baz informacji gospodarczej i finansowej. Podzielili się również doświadczeniami z realizacji programu w ostatnim roku akademickim i zastanawiali, jak można go ubogacać i rozwijać.

140520.spotkanie.nzb.02.600x

Spotkanie otworzyli i jego uczestników powitali: Waldemar Zbytek, wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, dyrektor Centrów Informacji Gospodarczej; Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich; dr Mariusz Cholewa, prezes zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A.; Mariusz Hildebrand, prezes zarządu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. oraz Jacek Rapcia, wiceprezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.

140520.spotkanie.nzb.05.600x

140520.spotkanie.nzb.01.600x

Następnie rozpoczęła się debata poświęcona dorobkowi transformacji, stanowi i perspektywom rozwoju sektora bankowego. Jej uczestnicy zastanawiali się nad tym, jak efektywnie wykorzystać potencjał systemu wymiany informacji tak, by stał się fundamentem bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i warunkiem budowy zaufania.

Moderatorem debaty był Maciej Małek – redaktor naczelny kwartalnika „Kurier Finansowy” i portalu aleBank.pl, partnerów medialnych spotkania. W dyskusji zaś głos zabierali: Krzysztof Pietraszkiewicz, dr Mariusz Cholewa, Mariusz Hildebrand, dr Marta Penczar (Uniwersytet Gdański, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową), Ryszard Lorek – prezes zarządu SGB-Banku S.A. i Adam Dudek – przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.

140520.spotkanie.nzb.04.600x

Dr Włodzimierz Grudziński, pełnomocnik zarządu ZBP kierujący pracami Zespołu ds. Kształcenia Kadr Bankowych, przedstawił System Standardów Kwalifikacyjnych Związku Banków Polskich. O prawnych aspektach funkcjonowania biur informacji gospodarczej mówił dr Tadeusz Białek, dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego ZBP.

Sesję popołudniową rozpoczął dr Jacek Furga, prezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości przy ZBP, przewodniczący AMRON. Omówił System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami. Z kolei dr Patrycjusz Rozpiątkowski, koordynator ds. sieci Centrów Informacji Gospodarczej w Biurze Informacji Kredytowej S.A., przedstawił systemy wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie. Dzień pierwszy spotkania zakończyła impresja filmowa Przedsiębiorstwo społeczne – alternatywa czy konieczność.

Warto wspomnieć, że Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem powstał z inicjatywy Związku Banku Polskich oraz jego partnerów: Biura Informacji Kredytowej S.A., Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. oraz Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. Zakłada nawiązanie bliskiej współpracy z uniwersytetami i szkołami wyższymi mającej na celu poszerzenie wiedzy studentów – przyszłych i aktualnych przedsiębiorców, pracowników sektora finansowego oraz menedżerów – związanej z bezpieczeństwem obrotu gospodarczego poprzez wykorzystywanie informacji finansowych i gospodarczych oraz nowoczesnych narzędzi e-gospodarki.

Trwa doroczne spotkanie koordynatorów i wykładowców programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Uczestniczą w nim pracownicy naukowi uczelni – koordynatorzy programu, a także ci naukowcy, którzy w swojej pracy wykorzystują wiedzę i materiały dostarczane przez jego partnerów.

Dzień drugi zjazdu rozpoczął się od Konkursu BANRISK Liga Akademicka, przygotowanego przez Warszawski Instytut Bankowości. Wprowadził weń prezes WIB Andrzej Lech.

Organizatorzy założyli, że drugim punktem tego dnia będzie szkolenie BIG InfoMonitor S.A. poświęcone rynkowi wymiany informacji gospodarczej w Polsce. Jego prowadzenie powierzono Pawłowi Leszoskiemu. Następnie przewidziano szkolenie Związku Banków Polskich. Jędrzej Brand zaprezentuje Systemy Wymiany Informacji ZBP.

ala