Nowi Partnerzy w Deloitte

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

deloitte01.150xDeloitte powiększa grono Partnerów. "Poszerzając zespół, wybieramy ludzi o najwyższych kwalifikacjach i największym doświadczeniu. Szczególnie cenimy umiejętność kompleksowego podejścia do oferowanych usług doradczych oraz zdolność budowania zaufania wśród klientów. W tym roku znacznie poszerzyliśmy grono Partnerów w Dziale Audytu, co jest związane z dotychczasowym dynamicznym rozwojem tego działu oraz planami ekspansji w przyszłości"- podkreśla Marek Metrycki, Partner Zarządzający Deloitte w Polsce.

Od 1 czerwca 2011 r. nominacje partnerskie otrzymują: Marcin Diakonowicz, Maciej Krasoń, Adam Mariuk i Marek Turczyński. Radosław Kuboszek zostaje nowym Partnerem Zarządzającym Działem Audytu Deloitte.

kuboszek.radoslaw.01.150x225Obowiązki Partnera Zarządzającego Działem Audytu w Deloitte z dniem 1 czerwca 2011 obejmuje Radosław Kuboszek. Zastąpi Gavina Flook’a, który kontynuuje pracę w strukturach regionalnych Deloitte Central Europe. Od początku 2005 r. Radosław Kuboszek pełnił funkcję Partnera i Członka Zarządu, a następnie Wiceprezesa Zarządu Deloitte. Kierował również Działem Audytu w Krakowie i Wrocławiu, współtworzył biuro w Katowicach. Obecnie kieruje zespołem ds. emisji publicznych akcji (IPO).

Radosław jest Biegłym Rewidentem w Polsce i członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów (ACCA). Ukończył wydział nauk ekonomicznych Uniwersytetu Australii Zachodniej. Posiada również dyplom MBA w zakresie handlu międzynarodowego przyznany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz St. Gallen Business School.

diakonowicz.marcin.01.150x211Nowym Partnerem w Dziale Audytu został Marcin Diakonowicz, audytor z wieloletnim doświadczeniem, zdobytym w wielu krajach, przede wszystkim w Polsce i w Niemczech. Jest Biegłym Rewidentem w Polsce oraz członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów (ACCA).

Marcin stoi na czele zespołu obsługującego inwestorów z Niemiec i Austrii w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest autorem licznych publikacji z zakresu finansów i rachunkowości oraz ekspertem w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz niemieckich zasad rachunkowości. Wspiera także polskie i środkowoeuropejskie firmy rozpoczynające swoją działalność w Niemczech. Marcin pracuje w Deloitte od 2007 r.

krason.maciej.01.150x225Maciej Krasoń współpracuje z Deloitte od 1999 r. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie usług audytorskich i doradczych. W latach 2004-2006 pracował w biurze Deloitte w Londynie, jako członek zespołu ds. nieruchomości i infrastruktury. Od roku 2009 jest liderem audytowego zespołu ds. nieruchomości, budownictwa oraz hotelarstwa w Polsce. Nadzoruje badania sprawozdań finansowych dla szeregu spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Maciej jest biegłym rewidentem, członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów (ACCA) oraz uczestnikiem międzynarodowego programu „Construction Executives MBA” organizowanego przez Manchester Business School.

mariuk.adam.01.150x211Adam Mariuk związany z Deloitte od 2004 r., został Partnerem w Dziale Doradztwa Podatkowego. W zakresie jego kompetencji znajdują się między innymi usługi dla klientów międzynarodowych w zakresie rozliczeń osób oddelegowanych do pracy za granicą. Zajmuje się również projektami optymalizacji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. W 2010 r. jedna z wygranych przez niego spraw skutkowała zmianą przepisów PIT.

Adam ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Jest doradcą podatkowym.

turczynski.marek.01.150x211Kierujący biurem Deloitte w Krakowie, Marek Turczyński objął funkcję Partnera w Dziale Audytu. Marek odpowiada za kompleksową obsługę klientów w Polsce południowo-wschodniej. Specjalizuje się w doradztwie dla firm z sektora motoryzacyjnego i TMT. Jest ekspertem w zakresie badania sprawozdań finansowych sporządzonych zarówno według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, jak i polskich standardów rachunkowości. Nadzorował audyty i projekty doradcze dla wielu polskich oraz międzynarodowych korporacji. W Deloitte pracuje od 1996 r.

Marek jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz The Teeside University, Middlesbrough w Wielkiej Brytanii. Jest członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów (ACCA).