Nowi dyrektorzy w UNIQA

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Sławomir Tryfon i Andrzej Chołuj będą odpowiadać za obszar ubezpieczeń na życie. Andrzej Chołuj objął stanowisko dyrektora Departamentu Sprzedaży - Ubezpieczenia Życiowe, Sławomir Tryfon został dyrektorem Departamentu Ubezpieczeń Życiowych. Obaj panowie mają wieloletnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym

Sławomir Tryfon został powołany na stanowisko dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Życiowych. Wcześniej związany był z Nationale-Nederlanden oraz Aviva.  Andrzej Chołuj objął z kolei stanowisko dyrektora Departamentu Sprzedaży – Ubezpieczenia Życiowe. Będzie odpowiadał za sprzedaż zarówno indywidualnych, jak i grupowych ubezpieczeń na życie. Andrzej Chołuj rozpoczął pracę w UNIQA w marcu tego roku jako dyrektor Regionu Południowo-Zachodniego.

Sławomir Tryfon z ubezpieczeniami związany jest od 20 lat. Przez kilkanaście lat pracował w  Aviva (poprzednio Commercial Union)w obszarze produktowym i odpowiadał za zespół obsługi ubezpieczeń grupowych, zespoły produktowe w obszarze ubezpieczeń grupowych, a także produkty dla klientów indywidualnych. Od 2012 r. był zatrudniony w Nationale-Nederlanden (wcześniej ING) na stanowisku dyrektora ds. portfela produktowego i odpowiadał za cały portfel produktowy – ubezpieczenia indywidualne, grupowe, bancassurance oraz inwestycyjne. W UNIQA będzie  zajmował się ubezpieczeniami życiowymi oraz underwritingiem.

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Kontynuował edukację w Studium Doktoranckim na Wydziale Ubezpieczeń Społecznych SGH,  ukończył także studia MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Także Andrzej Chołuj jest związany z rynkiem ubezpieczeniowym od prawie 20 lat. Zdobywał doświadczenie, pracując w dużych firmach ubezpieczeniowych. Przed rozpoczęciem pracy w UNIQA pracował na stanowisku dyrektora regionu w Gothaer TU, gdzie zarządzał siecią sprzedaży 400 agentów i 4000 OFWCA. Wcześniej był związany m.in. z Aegon Polska, Wartą, AXA Polska i przez wiele lat z ING Nationale-Nederlanden. W UNIQA pokieruje nowym departamentem sprzedaży, który będzie odpowiadał zarówno za sprzedaż ubezpieczeń indywidualnych na życie, jak i grupowych.  Ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach.

Rozwój ubezpieczeń na życie jest jednym z kluczowych elementów strategii całego koncernu UNIQA. Jest także jednym z najbardziej istotnych elementów rozwoju UNIQA w Polsce. Rola biznesu życiowego będzie nadal dynamicznie rosła ze względu na jego perspektywiczny charakter – mówi Adam Łoziak, wiceprezes spółek UNIQA, odpowiedzialny za sprzedaż.

Zysk brutto UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie za pierwszy kwartał 2016 rok wyniósł 1,59 mln zł, wobec 645 tys. zł po pierwszych trzech miesiącach 2015 r. Wypracowanie wyższego zysku było możliwe dzięki ścisłej kontroli kosztów, optymalizacji procesów biznesowych oraz rozwojowi sprzedaży produktów ze składką regularną. Wartość przypisanej składki regularnej w pierwszym kwartale 2016 r. wyniosła 27,3 mln zł.

Odnotowujemy wysokie tempo wzrostu przypisu składki w indywidualnych ubezpieczeniach na życie. Dynamicznie rozwija się także sprzedaż ubezpieczeń pracowniczych. Chcemy, by przypis składki z biznesu życiowego rósł jeszcze bardziej dynamicznie. Dla UNIQA w Polsce rozwój prostych, ochronnych ubezpieczeń na życie jest dziś jednym z głównych celów – mówi Adam Łoziak.

W pierwszych miesiącach tego roku UNIQA wprowadziła do oferty nowe indywidualne produkty – Spokojne Życie i Pakiet Bezpieczeństwa. Jeszcze w tym roku pojawi się ubezpieczenie grupowe skierowane do małych grup, liczących do 9 pracowników. Spółka planuje także intensywny rozwój pakietu UNIQA Twoje Życie – Twój Dom, czyli grupowego ubezpieczenia na życie „Bezpieczna przyszłość” wraz z ubezpieczeniem mieszkania lub domu ze składką płatną miesięcznie.

Źródło: UNIQA