Nowatorskie produkty bankowe: Rekomendacja U – dzień po

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Od 1 kwietnia br.banki i współpracujące z nimi towarzystwa ubezpieczeniowe muszą stosować się do nowych zasad, obejmujących cały rynek bancassurance. Zdefiniowanie na nowo obowiązków informacyjnych, odchodzenie od modelu ubezpieczeń grupowych na rzecz polis indywidualnych, wreszcie uniemożliwienie bankom występowania jednocześnie w roli ubezpieczającego i ubezpieczonego - oto najważniejsze z postanowień Rekomendacji U Komisji Nadzoru Finansowego.

Jerzy Majka

Jak w nowej rzeczywistości odnalazł się polski sektor bankowy? Jakie produkty bancassurance zniknęły z rynku – a jakie się pojawiły? Jak zmienił się model współpracy na linii bank-ubezpieczyciel? Wreszcie – czy i w jakim zakresie utrzymał się model ubezpieczeń grupowych? Na te pytania udzielili nam odpowiedzi przedstawiciele polskich banków.

Tomasz Belka,
dyrektor Departamentu Zarządzania Bankowością Ubezpieczeniową PKO Banku Polskiego:

Wdrożenie Rekomendacji U wpłynęło na zmianę oferty ubezpieczeniowej PKO Banku Polskiego w kilku aspektach. Przede wszystkim spowodowała ona przejście z formy ubezpieczeń grupowych na indywidualną – a w konsekwencji zmianę w procesach i obowiązkach informacyjnych. Zakres oferowanych produktów ubezpieczeniowych pozostał bez istotnych zmian. PKO Bank Polski wprowadził w miejsce ubezpieczeń grupowych nowe produkty indywidualne o maksymalnie zbliżonym zakresie ochrony. Model ubezpieczeń grupowych został utrzymany jedynie w zakresie niskoskładkowych ubezpieczeń, gdzie forma indywidualna na ten moment nie jest efektywna dla żadnej ze stron, a w szczególności dla klienta. Ubezpieczenia te oferowane są na zasadach zgodnych z zapisami Rekomendacji U. Nastąpiła też zmiana modelu współpracy banku z zakładami ubezpieczeń – dotyczy to roli banku jako pośrednika ubezpieczeniowego i wszystkich związanych z tym obowiązków wynikających z ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz Rekomendacji U. Jest to proces o wiele bardziej pracochłonny i wymagający poniesienia odpowiednich kosztów. Wiąże się to z koniecznością uzyskiwania uprawnień OFWCA przez pracowników banku, a także obowiązkami w zakresie dokumentacji: przedstawianej klientowi oraz wymienianej pomiędzy zakładem ubezpieczeń a bankiem

Joanna Borysiewicz,
kierująca Wydziałem Produktów Ubezpieczeniowych, Bank Millennium:

Wprowadzanie Rekomendacji U w Banku Millennium rozpoczęliśmy od analizy potencjału i decyzji, które produkty ubezpieczeniowe są ważne dla naszych klientów, a z których możemy zrezygnować, ponieważ cieszą się mniejszym zainteresowaniem. W wyniku dokonanej analizy utrzymaliśmy w formie grupowej bezpłatne ubezpieczenia oraz programy assistance na kartach oraz wstrzymaliśmy sprzedaż mniej istotnych ubezpieczeń towarzyszących różnym produktom bankowym. Następnie przygotowaliśmy i wdrożyliśmy w nowej indywidualnej formie cztery produkty ubezpieczeniowe. Są to:

  • ubezpieczenie pożyczki gotówkowej Bezpieczna Pożyczka, które przy okazji zyskało szerszy zakres ochrony,
  • nowe ubezpieczenia na życie i nowe ubezpieczenia nieruchomości przy kredytach hipotecznych,
  • Pakiet Bardzo Pomocny do konta 360º.

Wdrożenie produktów ubezpieczeniowych w formie indywidualnej wymagało zapewnienia bardziej skomplikowanych w obsłudze procesów, zarówno po stronie ubezpieczyciela, jak i banku. Wyzwaniem było także utrzymanie dotychczasowych poziomów składek, zwłaszcza w produktach życiowych, z powodu innej oceny ryzyka ubezpieczeniowego i zasad tworzenia rezerw na poczet wypłat odszkodowań. Udało nam się jednak zachować dotychczasowy poziom cen dla naszych klientów poszukujących ochrony ubezpieczeniowej. Wprowadzenie modelu agencyjnego wymagało także zarejestrowania banku w rejestrze KNF jako agenta ubezpieczeniowego kilku towarzystw ubezpieczeniowych. Rejestracja dotyczyła również wszystkich pracowników banku zaangaż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI