Nowa Wiceminister MAC – Magdalena Wilamowska

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

wilamowska.magdalena.150x2 lutego 2012 roku Premier Donald Tusk powołał Magdalenę Wilamowską na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Będzie ona odpowiadać za sprawy jednostek samorządu terytorialnego.

Nowa Wiceminister ma 29 lat i jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła dwa kierunki studiów: gospodarkę przestrzenną i ochronę środowiska. Teraz robi doktorat na SGH z finansów lokalnych i partnerstwa publiczno-prywatnego.

Zna środowisko samorządowe i zasady pracy w administracji rządowej: ostatnio w Unii Metropolii Polskich współpracowała ze skarbnikami największych miast polskich. Wcześniej pracowała w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ) oraz w Ośrodku Przetwarzania Informacji (przy programie Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka).

Była też asystentką naukową przy projekcie Governance for Sustainability realizowanym w ramach Szóstego Programu Ramowego UE na Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej UW.

Źródło: www.mac.gov.pl