Nowa Rekomendacja D – wdrożenie z perspektywy nadzorcy, instytucji nadzorowanych i niebankowych podmiotów współpracujących

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

knf.01.250x98W dniu 18 marca 2013 r. w Hotelu Mercurew Warszawie (dawny Hotel Holiday Inn) odbyła się konferencja nt. nowej Rekomendacji D dotyczącej zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach.

Konferencja odbyła się pod patronatem Komisji Nadzoru Finansowego, którą reprezentował Tomasz Piwowarski – Dyrektor Departamentu Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych KNF wraz ze współpracownikami.

130320.rek.d.01.550x130320.rek.d.02.550x130320.rek.d.03.550x

Środowisko bankowe było reprezentowane przez przedstawicieli 54 banków m. in. przez: Piotra Alickiego – Wiceprezesa Zarządu Banku PKO BP S.A., Andrzeja Sieradza – Wiceprezesa Zarządu Banku BGŻ S.A., Tomasza Tuteję – Członka Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego, Dorotę Poniatowską-Mańczak – Dyrektora Pionu IT w Credit Agricole BP S.A., Pawła Masadyńskiego – Dyrektora Zarządzającego Pionem Informatyki w w SGB Bank S.A.

130320.rek.d.04.550x130320.rek.d.05.550x

Wiceprezes Związku Banków Polskich – Mieczysław Groszek otwierając konferencję wskazał na prowadzony dialog Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z sektorem bankowym w obszarze regulowanym przez Rekomendację D. Podkreślił, że dzięki budowaniu właściwych relacji możliwe było wypracowanie rozwiązania, z jednej strony zawierającego oczekiwania nadzorcy, a z drugiej strony uwzględniającego realia, panujące w sektorze i w poszczególnych bankach, których punktem odniesienia jest zasada proporcjonalności.

130320.rek.d.06.550x

Dyrektor Tomasz Piwowarski wskazał na potrzebę kontynuowania dialogu, który został zapoczątkowany już na etapie konsultacji projektu Rekomendacji D. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego potwierdził gotowość do przedstawiania za pośrednictwem ZBP stanowiska w zakresie interpretacji poszczególnych zaleceń. Kończąc Pan Dyrektor podkreślił wagę tego typu wydarzeń, które stają się platformą budowania właściwych relacji pomiędzy nadzorcą a podmiotami nadzorowanymi.