Norwegowie poszukują polskich partnerów samorządowych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

umowa.01.250x167W dniach 3-4 grudnia 2012r. w Warszawie odbędzie się seminarium informacyjne z udziałem przedstawicieli 19 jednostek samorządu z Norwegii, które poszukują polskich partnerów samorządowych do realizacji projektów w ramach nowej rundy MF EOG 2009-2014 - zarówno w ramach Programu Regionalnego, jak i w pozostałych komponentach MF EOG - np. w programie wymiany kulturalnej, w programach profilaktyki zdrowia, środowiskowych i innych.

Przyjazd do Warszawy zadeklarowali przedstawiciele zarówno takich norweskich samorządów, które już nawiązały kontakty w Polsce i chcą je rozwijać lub nawet rozszerzyć na inne JST w Polsce, jak i takich, które nie miały dotąd żadnych kontaktów w Polsce. Celem spotkania jest nawiązanie takich bezpośrednich kontaktów. Koszty przyszłych wzajemnych wizyt w celu dopracowania planu współpracy przed złożeniem wniosku mogą być sfinansowane z Funduszu Współpracy Bilateralnej, który jest dostępny dla polskich JST we wszystkich komponentach programu MF EOG.

Spotkanie jest organizowane przez Związek Miast Polskich w partnerstwie z Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych, Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP w ramach realizacji Programu Regionalnego MF EOG.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie www.zpp.pl.

Zgłoszenia udziału można nadsyłać do dnia 23 listopada br. włącznie – faksem (061) 633 50 60 lub emailem na adres: biuro@zmp.poznan.pl lub alicja.grenda@zmp.poznan.pl Ze względu na to, że liczba miejsc na sali będzie ograniczona – ok. 50 przedstawicieli polskich JST – obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń.

Źródło: www.zpp.pl