Nie KNF dla Polskiego Banku Apeksowego, i co dalej?

Nie KNF dla  Polskiego Banku Apeksowego,  i co dalej?
Włodzimierz Kiciński, fot. ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komentuje Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich

#WłodzimierzKiciński #ZBP: Decyzja #KNF kończy pewien etap dyskusji o kształcie sektora bankowości spółdzielczej #SGB #BPS #BankApeksowy @uknf

W komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego z 27 listopada br. czytamy, że warunki udzielenia zezwolenia na rozpoczęcie przez bank działalności, określone w decyzji z 21 listopada 2017 zezwalającej na utworzenie Polskiego Banku Apeksowego SA nie zostały spełnione. Warunki te wynikają wprost z art. 36  ust. 3 ustawy Prawo bankowe, zgodnie z którym KNF wydaje zezwolenie po stwierdzeniu, że bank:

  • jest należycie przygotowany organizacyjnie do rozpoczęcia działalności;
  • zgromadził w całości kapitał założycielski;
  • dysponuje odpowiednimi warunkami do przechowywania środków pieniężnych i innych wartości, z uwzględnieniem zakresu i rodzaju prowadzonej działalności bankowej;
  • spełnia inne warunki określone w decyzji o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku.

Nadal dwa zrzeszenia

Wobec niespełnienia trzech pierwszych, zezwolenie nie mogło zostać udzielone. W tym stanie rzeczy pozostajemy w sytuacji, kiedy funkcjonują dwa zrzeszenia BPS i SGB działającejące na tożsamych, przewidzianych w prawie zasadach.

Banki spółdzielcze tworzące PBA SA mogą podjąć kroki zmierzające do zrzeszenia się w ramach jednego z funkcjonujących zrzeszeń, przy jednoczesnym przystąpieniu do odpowiedniego Systemu Ochrony Instytucjonalnej, bądź wystąpić do KNF o zezwolenie na prowadzenie samodzielnej działalności.

Decyzja kończy pewien etap dyskusji o kształcie sektora bankowości spółdzielczej stawiając na agendzie kwestię jego dalszej konsolidacji i poszukiwania  optymalnych rozwiązań w zakresie nowoczesnej obsługi klienta, w tej liczbie z grupy MŚP, które to podmioty aktywne gospodarczo w środowiskach lokalnych oczekują szerokiego dostępu do nowoczesnych usług finansowych.

W najbliższej perspektywie oczekuję umocnienia zarówno roli obu funkcjonujących zrzeszeń jak też IPS-ów, których dwuletni okres działania  został dobrze przyjęty przez rynek, uczestników systemu, nadzorcę i regulatora.

Z zadowoleniem odnotowuję, że losy sektora bankowości spółdzielczej, również w efekcie decyzji Komisji cieszą się społecznym zainteresowaniem, co – jak sądzę przyczyni się do wzbogacenia debaty i do szybszego rozwoju sektora