Nie było a jest – co MAC zrobił w 2012 roku

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nowe.technologie.08.250x162Co było dla nas wyjątkowe - bo pierwsze - 12 miesięcy. MAC powstał nieco ponad rok temu. Staraliśmy się zrobić jak najwięcej, by państwo jak najlepiej służyło swoim obywatelom.

1. Bronimy wolności w internecie – Międzynarodowe Regulacje Telekomunikacyjne

Ten rok zaczął się od debaty w  Polsce w sprawie ACTA, skończył znaczącą rolą Polski na światowej konferencji  telekomunikacyjnej w Dubaju. Rozpoczęta w styczniu 2012 debata o wolności w internecie doprowadziła do tego, że Polska nie przyjęła ACTA, a polscy europarlamentarzyści odegrali istotną rolę w tym, że umowy ACTA nie ratyfikował także Parlament Europejski. Dziś już wiadomo, że traktat nie zostanie przyjęty w Europie.

Polska też jako pierwszy kraj ogłosiła powszechne publiczne konsultacje zmian w Międzynarodowych Regulacjach Telekomunikacyjnych (ITR), udostępniając obywatelom tekst przygotowywanych poprawek (wcześniej nie były one publicznie dostępne). Na konferencję w Dubaju poświęconą ITR nasza delegacja pojechała wyposażona w mandat wypracowany w tych konsultacjach. To między innymi dzięki temu Polska odegrała na konferencji istotną i aktywną rolę, od początku jasno i otwarcie przedstawiała swoje stanowisko.  Jak podkreśla szef polskiej delegacji Michał Boni, dzięki tej pracy ITR nie zawierają niebezpiecznych zapisów, które były do nich zgłaszane. Nie jest to jednak dokument nie budzących zastrzeżeń, dlatego nie podpisaliśmy go. Tekst traktatu  też będzie poddany konsultacjom z polską opinią publiczną: chodzi o to, by wspólnie sprawdzić, czy tekst nie zawiera innych drażliwych kwestii (choć ITR nie podpisaliśmy, zagwarantowaliśmy sobie prawo zgłaszania kolejnych zastrzeżeń, a mają one moc prawną). Ważne jest też, by dobrze przedyskutować nasze stanowisko, bo debata na temat wolności w Internecie będzie się dalej toczyć na innych forach.

Więcej o przebiegu konferencji w Dubaju: http://mac.gov.pl/relacje-z-dubaju/

2. Walczymy z e-wykluczeniem: Latarnicy Polski Cyfrowej

Z internetu korzysta już ponad 90 proc. Polaków poniżej 30. roku życia. Internet staje się coraz bardziej powszechnym narzędziem w pracy, nauce i rozrywce – to trend nie do zatrzymania. Naszym zadaniem jest ułatwienie wejścia w ten świat obywatelom, którzy nie są „cyfrowymi tubylcami”. Robią to Latarnicy Polski Cyfrowej.

Przeszkoleni w umiejętnościach trenerskich rozpoczęli w tym roku zajęcia z grupami pokolenia 50+. Dzięki nim pierwszy krok w cyfrowym świecie zrobiło kilka tysięcy osób. Ale to dopiero początek!

Aktywność Latarników Polski Cyfrowej (stan na 20 grudnia 2012 r.)

 • 1143 zajęcia
 • 6790 uczestników 50+
 • 1585 godzin zajęć

Latarnikami są wolontariusze przeszkoleni w ramach unikalnego programu trenerskiego. W swoich lokalnych środowiskach uczą  innych obsługi komputera i Internetu. To  ogromne, oddolne  przedsięwzięcie, które ma na celu edukację cyfrowa Polaków 50+. Organizują je wspólnie MAC i stowarzyszenie Miasta w Internecie w ramach programu Polska Cyfrowa Równych Szans.

Więcej na ten temat: latarnicy.pl

3. Odblokowanie funduszy unijnych na wielkie projekty informatyczne

Wiosną i latem poprawiliśmy sposób prac nad wielkimi projektami informatycznymi (Państwo 2.0), dzięki czemu we wrześniu Komisja Europejska odblokowała nam fundusze na e-administrację).

Tym funduszom zawdzięczamy już istniejące systemy:

 • ePodatki (obywatel może się z podatków rozliczyć przez internet),
 • CEIDG (umożliwia założenie działalności gospodarczej on-line)
 • KRS (dostęp do odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego online)
 • Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS – PUE (dostęp do stanu konta emerytalnego przez internet – kolejny powód, by załatwić sobie profil zaufany, bezpłatny sposób uwierzytelniania się elektronicznego w kontaktach online z urzędami).
 • Dostęp do ksiąg hipotecznych przez internet (znając jedynie numer księgi wieczystej można uzyskać odpis Księgi Wieczystej nieruchomości. Może też przekazać ten numer np. firmom, które potrzebują potwierdzenia tytułu własności nieruchomości w celu zawarcia umowy o świadczeniu usług)
 • Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD) – Szybka identyfikacja miejsca, z którego wykonano połączenie na numer alarmowy (istotne gdy świadek bądź ofiara zdarzenia nie znają swojej lokalizacji, z powodów bezpieczeństwa lub stanu zdrowia nie są w stanie go podać lub zagrożone jest mienie obywateli, na przykład w sytuacji pożaru).

Dzięki odblokowaniu funduszy będziemy to rozbudowywać i tworzyć nowe systemy, m.in.: dodamy nowe możliwości CEIDG, systemu podatkowego, celnego, elektronicznego wsparcia dla opieki społecznej (Emp@tia), czy Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK)

Więcej na ten temat: http://mac.gov.pl/dzialania/sukces-projektu-stajnia-augiasza-jakie-projekty-powstaja-z-funduszy-unijnych/

4. Więcej programów lepszej jakości – Naziemna Telewizja Cyfrowa

Wchodzimy w nową erę nadawania sygnału telewizyjnego – z naziemnej telewizji analogowej przełączamy się na naziemną telewizję cyfrową. Wyłączenia sygnału analogowego zaczęły się 7 listopada w Lubuskiem. Następne były Gdańsk, Iława i Poznań. Cały proces zakończy się w lipcu 2013 r MAC go koordynuje i odpowiada za kampanię informacyjną.

Dzięki odblokowaniu funduszy będziemy to rozbudowywać i tworzyć nowe systemy, m.in.: dodamy nowe możliwości CEIDG, systemu podatkowego, celnego, elektronicznego wsparcia dla opieki społecznej (Emp@tia), czy Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK).

Więcej na ten temat: http://mac.gov.pl/naziemna-telewizja-cyfrowa/

5. Wideo na żądanie: ustawa o VOD

Dziś możliwy jest także inny sposób oglądania programów, filmów czy seriali: możemy wybierać sobie z katalogów przedstawionych nam przez dostawców usług i oglądać, co chcemy, i kiedy chcemy. Oglądać możemy to w telewizorze, ale także w komputerze czy na komórce. Dostawcami takich usług są nadawcy telewizyjni, ale nie tylko – wydzielony, odrębny katalog filmów do obejrzenia może np. mieć operator kablowy, dostawca internetu czy portal internetowy.

Do tej pory – w przeciwieństwie do tradycyjnych usług telewizyjnych – te usługi nie były w polskim prawie ściśle regulowane. Zmienia to przygotowana w MAC ustawa o VOD, która wejdzie w życie z końcem lutego. Wprowadza regulacje dotyczące audiowizualnych usług medialnych na żądanie (VOD, video on demand). Ustala obowiązki i obciążenia przedsiębiorców na – co warto podkreślić – najmniejszym możliwym poziomie wskazywanym przez dyrektywę unijną. Ustawa dotyczy tylko firm, których celem działalności gospodarczych jest udostępnianie audiowizualnych treści na żądanie.

Regulacje dotyczą:

 • przekazów handlowych (reklamy, sponsorowania, telesprzedaży, lokowania produktów),
 • ochrony małoletnich przed potencjalnie szkodliwymi treściami,
 • promowania audycji europejskich i
 • zakazu propagowania nienawiści.

Wymogi te zostały jednak określone w sposób elastyczny i adekwatny do potrzeb i możliwości krajowych przedsiębiorców. Przyjmując tę ustawę wywiązaliśmy się z zobowiązań unijnych, a zakończenie prac nad ustawą zapobiegło ewentualnym karom.

Więcej na ten temat: http://mac.gov.pl/dzialania/vod-od-28-litego-2013-r/

6. Z PESELEM do lekarza – system E-WUŚ

Chcemy usprawnić obsługę pacjentów w przychodniach. Od 1 stycznia zgłaszając się do lekarza pokazujemy PESEL i dowód osobisty, prawo jazdy, albo paszport, by potwierdzić, że mamy prawo do opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Nie musimy się martwić o druk RMUA (nadal jest on ważny, ale można w inny sposób udowodnić prawo do ubezpieczenia).

Dzięki wymianie informacji między Centralnym Wykazem Ubezpieczonych NFZ a rejestrami ZUS i KRUS w recepcji szpitala lub przychodni będzie można sprawdzić online, czy pacjent jest ubezpieczony.

Gdyby system nie potwierdził prawa do świadczeń (może się tak zdarzyć np. wtedy, gdy pracodawca nie zgłosił pracownika do ubezpieczenia), wystarczy OŚWIADCZENIE obywatela, że jest ubezpieczony.

Więcej na ten temat: http://mac.gov.pl/dzialania/e-administracja/do-lekarza-z-peselem/

7. Dobroczynności bez zezwoleń – nowe prawo o zbiórkach

Chcemy ułatwić organizowanie zbiórek publicznych.  MAC przygotował już projekt założeń do ustawy. Prowadzenie zbiórek będzie łatwiejsze i nie będzie wymagało zgody urzędu. Zbiórki „do puszki” będą wymagały zgłoszenia, które będzie publikowane na portalu internetowym, by każdy obywatel mógł sprawdzić zbiórkę (organizatora, cel). Ideę projektu poparło ponad tysiąc organizacji pozarządowych.

Jesteśmy już po konsultacjach międzyresortowych i społecznych, ale zostało jeszcze kilka istotnych kwestii do rozstrzygnięcia. Rada Ministrów ma się zająć założeniami tuż po Nowym Roku.

8. Koniec z drobnym druczkiem – nowe prawo telekomunikacyjne

Nowe prawo wejdzie w życie za miesiąc – nową ustawę przygotowywał MAC. Warto podkreślić wieloetapowe i dogłębne konsultacje, jakie odbyły się w toku prac nad projektem. Wprowadza on korzystne zmiany dla użytkowników telefonii. Kładzie kres „drobnemu druczkowi” oraz bardzo długim umowom na internet czy telefon – umowy mają być przejrzyste, czytelne i zrozumiałe; konsument musi być świadomy, co przedsiębiorca mu gwarantuje i jakie są ograniczenia w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej.

Ustawa dostosowuje nasze ustawodawstwo do wymagań dyrektyw unijnych. Poprawia też efektywność gospodarowania widmem radiowym, ułatwia i usprawnia prowadzenie działalności telekomunikacyjnej.

Przyjmując tę ustawę wywiązaliśmy się z zobowiązań unijnych, a zakończenie prac nad ustawą zapobiegło ewentualnym karom.

Więcej na ten temat: http://mac.gov.pl/dzialania/prezydent-podpisal-prawo-telekomunikacyjne-co-ono-zmienia-animacja/

9. Koniec listów z blaszką – nowe prawo pocztowe

Od 1 stycznia rynek usług pocztowych zostaje zliberalizowany.  Firmy otrzymują swobodniejszy do rynku, dzięki czemu poprawią się jakość i ceny usług. Nie potrzebne jest już zezwolenie, wystarczy wpis do rejestru operatorów pocztowych w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Nie będziemy już dostawać listów z metalowymi płytkami albo z zeszytem – Poczta Polska nie ma już wyłączności na przesyłki do 50 g i jej konkurenci nie będą musieli się uciekać do obciążania własnych przesyłek.

Przez pierwsze trzy lata Poczta Polska będzie zobowiązana do świadczenia usług powszechnych  tj. takich, które dla dobra wspólnego muszą być świadczone w sposób jednolity i po przystępnych cenach. Potem operator tych usług wybierany będzie w drodze konkursu na kolejnych 10 lat.

Więcej na ten temat: http://mac.gov.pl/dzialania/co-nam-zmieni-nowe-prawo-pocztowe/

10. Żeby urząd nie musiał pytać na piśmie, czy może wysłać obywatelowi maila

Pracujemy nad ustawą o informatyzacji usług publicznych, jej założenia przyjął już rząd.

Mają one ułatwić kontakty obywateli z urzędami. E-usług ma być więcej, procedury – szybsze. Wszyscy mamy oszczędzić czas i pieniądze – jeśli rzadziej trzeba będzie osobiście stawiać w urzędzie. Założenia zakładają m.in.:

 • Zinformatyzowanie w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Obowiązek posługiwania się elektronicznymi skrzynkami podawczymi we wszystkich urzędach
 • Łatwiejsza komunikacja elektroniczna z obywatelem (wybór drogi kontaktu przez obywatela)
 • Elektroniczny wgląd w akta sprawy, możliwość posługiwania się elektronicznymi kopiami dokumentów wydanych przez administrację publiczną (skany)
 • Przesyłanie elektronicznie (a nie tylko na papierze) pełnomocnictw procesowych, składanie zeznań lub wyjaśnień, elektroniczne wezwania na rozprawy w postępowaniach administracyjnych i podatkowych

Więcej na ten temat: http://mac.gov.pl/dzialania/informatyzacja-dla-obywateli-zalozenia-do-ustawy-przyjete-przez-rzad/

11. Szybka i sprawna pomoc w czasie katastrof i klęsk żywiołowych

Sprawdziliśmy  nowy, skuteczny system niesienia pomocy poszkodowanym w katastrofach i klęskach żywiołowych. Jego istotą jest sprawna koordynacja służb ratunkowych i docieranie z pomocą finansową w maksymalnie krótkim czasie. Teraz skuteczność pomocy mierzymy nie wydanymi pieniędzmi, ale tym, ilu osobom i w jakim czasie zdołaliśmy pomóc.

MAC przejął koordynację zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych we wrześniu 2012 r., ale sam model udało się przetestować wcześniej – w czasie tragicznej katastrofy kolejowej pod Szczekocinami, i w czasie gwałtownych burz i trąb powietrznych, które dokonały spustoszeń w wielu miejscach w kraju latem tego roku.

MAC przejął z MSW te kompetencje właśnie dlatego, że nadzoruje rządową administrację w terenie i koordynuje jej działania, a także rozdziela fundusze na pomoc poszkodowanym. Efektywna pomoc zależy od dobrej współpracy, od dobrego wykorzystywania  narzędzi informatycznych  – to dzięki zinformatyzowaniu systemów alarmowych będziemy mogli usprawnić i przyśpieszyć akcje ratunkowe i pomoc. Poza tym w terenie to podległy szefowi MAC wojewoda pełni kluczową rolę w sytuacjach kryzysowych.

Więcej na ten temat: http://mac.gov.pl/dzialania/administracja-i-samorzady/pomoc-poszkodowanym/

12. Sieci szerokopasmowe

Dokładamy wszelkich starań, by wiosną ruszyły wielkie inwestycje internetowe, kończymy przygotowania do nich. Realizacją inwestycji, które mają zapewnić każdemu Polakowi możliwości dostępu do szybkiego i bardzo szybkiego internetu, zajmują się samorządy korzystając ze środków unijnych. Takie skomplikowane przedsięwzięcia nie były wcześniej w Polsce realizowane i szczególnie w czasie nauki procedur i tworzenia modeli działania wymagają wsparcia państwa, w tym MAC. Oferujemy je na każdym etapie inwestycji, dotyczy ono również wparcia dla obywateli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych – to dzięki temu staną się oni potencjalnymi klientami i odbiorcami sieci.

Państwo – a konkretnie MAC – zapewnia pomoc ekspertów, usuwa przeszkody prawne (w tym roku znowelizowaliśmy tzw. megaustawę), pomaga w notyfikacji projektów w Unii. W ramach tzw. Projektu Systemowego działa wspaniały projekt Latarników Polski Cyfrowej (Polska Cyfrowa Równych Szans).

Więcej na ten temat: http://mac.gov.pl/dostep-do-sieci/

Źródło: www.mac.gov.pl