Nawet 500 tys. zł pożyczki dla mikro- i małych firm z PARP

Nawet 500 tys. zł pożyczki dla mikro- i małych firm z PARP
Fot. stock.adobe.com/Karolina Chaberek
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości kontynuuje program "Pożyczka na rozwój", którego pilotaż został przeprowadzony w ubiegłym roku. Dla mikro- i małych firm to możliwość pozyskania taniego (oprocentowanie od 2,5% do 6%) kapitału na inwestycje w nowe środki trwałe - nawet 500 tys. zł. Wnioski będzie można składać od 18 czerwca br.

.@parpgovpl kontynuuje program „Pożyczka na rozwój”. Dla mikro- i małych firm to możliwość pozyskania taniego kapitału na inwestycje w nowe środki trwałe #PARP #pożyczki

Rozwój przedsiębiorstw wymaga systematycznego inwestowania – w nowe maszyny, urządzenia, technologie, produkty. Polscy przedsiębiorcy są tego coraz bardziej świadomi – choć lwią część stanowią u nich inwestycje odtworzeniowe, to coraz większy nacisk kładą na rozwój oferty produktowej i zwiększanie zdolności produkcyjnych. Mogą przy tym liczyć na wsparcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – nie tylko ze środków unijnych, ale także finansowanych z budżetu państwa, m.in. w ramach programu „Pożyczka na rozwój”.

Kto może starać się o pożyczkę?

O „Pożyczkę na rozwój” mogą starać się mikro- i mali przedsiębiorcy poszukujący kapitału na rozszerzenie swojej oferty lub jakości dostępnych w niej produktów, zwiększenie efektywności produkcji oraz modernizację parku maszynowego. Wystarczy, że prowadzą działalność gospodarczą w Polsce od co najmniej dwóch lat.

Wnioskodawcy mogą liczyć na pożyczkę w wysokości od 75 tys. zł do 500 tys. zł z przeznaczeniem na inwestycje w maszyny, urządzenia techniczne czy narzędzia. Jeżeli wymaga tego projekt, środki mogą być przeznaczone również na zakup oprogramowania, integrację z parkiem maszynowym i systemami IT funkcjonującymi już w przedsiębiorstwie. Projekt powinien zostać zrealizowany w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Atrakcyjne oprocentowanie i brak prowizji

Tym, co wyróżnia „Pożyczkę na rozwój” jest atrakcyjne oprocentowanie (stała stopa) oraz brak prowizji.  W zależności od wyniku oceny kondycji finansowej Wnioskodawcy i przedstawionej formy zabezpieczenia spłaty, może to być jedyne 2,5% w skali roku (maksymalnie 6%). Ocena finansowa dokonywana jest na podstawie sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata (2 lata, jeśli firma działa krócej). Spłata może zostać rozłożona maksymalnie na 5 lat, przy czym firmom przysługuje do 9 miesięcy karencji w spłacie kapitału. Wkład własny przedsiębiorcy powinien stanowić co najmniej 20% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu.

Dodatkowym atutem dla pożyczkobiorców jest bonus za zrealizowanie całego projektu zgodnie z umową i opisem przedstawionym we wniosku. Po spłacie co najmniej 90% kwoty pożyczki zgodnie z harmonogramem (lub wcześniej), przedsiębiorca uzyskuje prawo do otrzymania dotacji w wysokości 10% wartości pożyczki (maksymalnie 40 tys. zł).

Pożyczka na rozwój

Termin składania wniosków:
od 18 czerwca 2019 r. do 7 października 2021 r.

Kwota pożyczki: od 75 tys. zł do 500 tys. zł

Oprocentowanie stałe: od 2,5% od 6%

Minimalny wkład własny: 20% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu

Regulamin i szczegółowe informacje znajdują się na stronie: Pożyczka na rozwój.

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / PARP