Nasze patronaty: Instrumenty inżynierii finansowej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Dni Instrumentów Inżynierii Finansowej Unii Europejskiej w Polsce są unikalnym, nie tylko w skali naszego kraju, ale i w całej Wspólnocie, spotkaniem przedstawicieli instytucji zaangażowanych w procesy absorpcji środków unijnych, ekspertów ds. inżynierii finansowej, instytucji finansowych, beneficjentów oraz dziennikarzy specjalizujących się w tej tematyce. Celem jest informowanie, promowanie i rekomendacje dotyczące wszystkich wdrażanych w Polsce instrumentów inżynierii finansowej realizowanych w ramach, łącznie, ponad 20 programów w latach 2007-2017.

Mariusz Idzikowski

Zainteresowanie tegoroczną edycją było wyjątkowo duże – zgłosiło się prawie 300 osób. Przypomnijmy, że Dni Instrumentów Inżynierii Finansowej organizowane są od 2009 r. z inicjatywy Krajowego Punktu Kontaktowego dla polskiego rynku finansowego prowadzonego przez Związek Banków Polskich, wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Organizatorzy współpracują z organizacjami rynku finansowego, m.in. członkami Koalicji Polskich Środowisk Finansowych na rzecz Absorpcji Środków Unii Europejskiej w Polsce, a także z Komisją Europejską, Ministerstwem Gospodarki i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

Konferencja plenarna odbyła się 7 grudnia 2011 r. w Warszawie, natomiast 8 grudnia zastosowano formułę dwóch webcastów – internetowych warsztatów interaktywnych. Patronatem honorowym wydarzenie objęli: Komisja Europejska, minister gospodarki oraz minister rozwoju regionalnego. Edycja zorganizowana została w bliskiej współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (departamentem koordynacji RPO). Wzięli w niej udział prelegenci z krajowych i zagranicznych instytucji publicznych oraz finansowych, a także organizacji rynku finansowego i beneficjentów. Na konferencji plenarnej przedstawiciel Komisji Europejskiej przedstawił planowane instrumenty inżynierii finansowej na lata 2014- 2020. Prace jeszcze trwają, ale znane są już kierunki i projekty podstaw prawnych niektórych nowych programów. Większość zasad i obecnie testowanych instrumentów inżynierii finansowej będzie recypowana do nowych programów. Komisja planuje stosować instrumenty inżynierii finansowej we wszystkich celach tematycznych i priorytetach przewidzianych w nowych programach. Do bardzo ważnych nowości należy zmiana w postaci zezwolenia na łączenie takich instrumentów z dotacjami, na co dzisiaj KE nie pozwala. Komisja zamierza także wzmocnić koordynację i kontrolę nowych instrumentów, aby m.in. uniknąć nakładania się różnych środków wsparcia. Państwa członkowskie będą musiały dokonać dokładnej oceny luk w funkcjonowaniu rynku, w tym sprecyzować realną lukę finansową. Dopiero później będzie można opracować i wdrożyć konkretne instrumenty. Środki zainwestowane w ten rodzaj instrumentów wsparcia będą pracowały dla beneficjentów przez co najmniej 10 lat od daty zamknięcia danego programu. Według różnych szacunków w ramach polityki spójności w Polsce może zostać uruchomionych nawet 30 mld euro w takich instrumentach. Do tego dochodzi oferta programów ramowych (COSME i HORIZON), gdzie po 2013 r. KE planuje uruchomić prawie 5 mld euro (w instrumentach inżynierii finansowej) głównie na innowacje i dla sektora MŚP. Europejski Fundusz Inwestycyjny zaprezentował nowy program doręczeniowy dla innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (RSI), który dzień wcześniej zainaugurowano oficjalnie w Brukseli w ramach 7 Programu Ramowego. W ramach programu zakłada się bliską współpracę z bankami w celu sfinansowania projektów badań, innowacji i rozwoju MŚP.

– Planujemy, ż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI