Najnowsze wyniki międzynarodowego raportu „Zdrowie w pracy – diagnoza i oczekiwane zmiany”

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Dlaczego polski pracodawca nie inwestuje w zdrowie pracowników?

Raport „Zdrowie w miejscu pracy – diagnoza i oczekiwane zmiany” na zlecenie Bupa, której częścią jest LUX MED, jednoznacznie pokazuje, że największym ograniczeniem dla pracodawców we wszystkich badanych krajach – Polsce, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz Australii – są zbyt wysokie koszty działań prozdrowotnych. Aż dla 73% pracodawców w naszym kraju jest to największa bariera, podczas gdy w Wielkiej Brytanii wskazuje ją zaledwie 30% respondentów. Aby zmniejszać ograniczenia kosztowe pracodawcy oczekiwaliby najchętniej ulg podatkowych dla firm prowadzących działania prozdrowotne lub dla pracowników biorących w nich udział.

Z drugiej strony, dla części z nich zdrowie pracowników nie jest wartością kluczową. W Polsce brak wysokiego priorytetu w tym zakresie deklaruje co trzeci menedżer. Kolejnym problemem, z którym borykają się nie tylko polscy pracodawcy, jest brak wykwalifikowanych liderów działań prozdrowotnych. Najczęściej wskazują na niego menadżerowie w Hiszpanii i Australii. W Polsce na kadrowe luki w zakresie wdrażania polityki prozdrowotnej narzeka 22% pracodawców. Dodatkowe przeszkody to trudność w wykazaniu zwrotu z inwestycji w zdrowie, a także w zaangażowaniu samych pracowników w działania prozdrowotne. Aby pokonywać te bariery potrzeba zatem istotnej zmiany spojrzenia na rolę zdrowia pracowników w sukcesie firmy i otwarcia dialogu między pracodawcami, rządem i pracownikami.

dr Grzegorz Juszczyk
Dyrektor Biura Edukacji Zdrowotnej
Grupy LUX MED