Monitor spółdzielczy: styczeń 2014

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2014.01.foto.004.a.400xRADA DS. RYZYKA SYSTEMOWEGO - NARODZINY

Ustawa o nadzorze makroostrożnościowym przewiduje powołanie Rady ds. Ryzyka Systemowego. Przewodniczącym ma być prezes NBP, zastępcą minister finansów, członkami przewodniczący KNF i prezes BFG. Adresatami zaleceń będą minister właściwy ds. instytucji finansowych, BFG, KNF i NBP. W komunikacie po konferencji uzgodnieniowej napisano, że rada m.in. określi współczynniki buforów kapitałowych: Stosownie do przypadku Rada określi bufory: antycykliczny, instytucji o znaczeniu systemowym, ryzyka systemowego oraz zabezpieczenia.

RADY KONSULTACYJNA – REAKTYWACJA

Rada Konsultacyjna Sektora Bankowości Spółdzielczej z inicjatywy bankowych izb gospodarczych wznowiła działalność po 4-letnim okresie przerwy. W posiedzeniu uczestniczyli: prezesi banków zrzeszających, przewodniczący Rad Nadzorczych i Rad Zrzeszeń Banku BPS i SGB-Banku, a także Rady KZBS i sekcji spółdzielczej ZBP. Omówiono zmiany regulaminowe, harmonogram i zakres prac programowych. Ustalono, że radą będą kierować rotacyjnie przez 12 miesięcy prezesi izb gospodarczych, pierwszym przewodniczącym został Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP, zaś wiceprzewodniczącą Krystyna Majerczyk-Żabówka, prezes KZBS.

SUPERNADZÓR MADE IN EBC

1 marca 2014 r. rozpocznie działalność centralny europejski nadzór bankowy (EBA) ulokowany w strukturze Europejskiego Banku Centralnego. Supernadzór ma bezpośrednio kontrolować tylko banki o aktywach ponad 30 mld euro. EBC uzyskał kompetencje, aby w sytuacjach nadzwyczajnych podejmować interwencje wobec wszystkich 6000 banków z eurolandu.

BUDŻET AGROBIZNESU

Ustawa budżetowa na 2014 r. określa, że wydatki na Rozwój Wsi w wysokości 4 338 522 tys. zł zostaną skierowane do ARiMR na finansowanie dopłat do oprocentowania kredytów rolniczych. Budżet państwa dopłaci do kredytów klęskowych 354 191 tys. zł, do unijnych dotacji bezpośrednich – 235 856 tys. zł, do PROW (2007-2013) 900 000 tys. zł.

W latach 2005-2012 wydatkowano na dopłaty do oprocentowania rolniczych kredytów inwestycyjnych 5 mld zł, a do kredytów klęskowych 900 mln zł. Umożliwiło to udzielenie 132 tys. preferencyjnych kredytów inwestycyjnych o wartości 21 mld zł oraz 400 tys. kredytów na odnowienie produkcji po klęskach w kwocie 7 mld zł.

STRESS-TESTY ZALICZONE

Raport o stabilności systemu finansowego sporządzony przez NBP wskazuje, że wyniki stress testów potwierdzają wysoką odporność polskich banków na skutki nawet silnego spowolnienia gospodarczego. NBP zarekomendował zwiększenie kapitałów przez banki, których odporność na szoki jest niższa od średniej, stworzenie buforów aktywów płynnych oraz uwzględnianie w polityce kapitałowej ryzyka portfela kredytów mieszkaniowych. Bank centralny zalecił ściślejszą integrację sektora bankowości spółdzielczej oraz kontynuowanie działań restrukturyzacyjnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i zwiększenie ich kapitałów.

ARMIA URZĘDNIKÓW NA UNIJNYM DOPINGU

Z podziału i obsługi unijnych dotacji żyje około 200 tys. osób – ustalił dziennik Rzeczpospolita. W latach 2007-2013 zawarto 94 tys. umów o dofinansowania z UE, co oznacza zatrudnienie 140 tys. osób, obsługujących skomplikowane rozliczenia. Do tego trzeba doliczyć 24 tys. urzędników z ministerstw, agencji centralnych i urzędów marszałkowskich. Z unijnych funduszy korzystają specjaliści w samorządach – od kilku do kilkudziesięciu osób, w zależności od wielkości gminy. Armia urzędników jest finansowana z tzw. pomocy technicznej. Fundusze europejskie wpływają na zarobki w firmach doradczych, szkoleniowych i na uczelniach. Polska wykorzystała 63 proc. z puli środków pomocowych, co daje nam 8. pozycję w UE.

MILIARDY SPADKOBIERCÓW

Nikt nie informuje rodzin zmarłych o tym, że ci mieli konto w danym banku i że są na nim jakieś pieniądze. Ocenia się, ż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI