Monitor spółdzielczy: marzec 2013

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2013.03.foto.004.250x196SKARPETA CZY BANK?

NBP podał, że w styczniu br. wartość depozytów przedsiębiorstw w bankach zmniejszyła się o 6,1 proc., kredytów wzrosła o 0,2 proc. Po raz pierwszy od 16 lat wartość depozytów firm w styczniu była niższa niż w analogicznym okresie przed rokiem (o prawie 11,5 mld zł). Jednocześnie zobowiązania wobec sektora bankowego wzrosły jedynie o 1 mld zł, co oznacza, że firmy finansują bieżącą działalność własnymi środkami.

LOKATY BEZ PROMOCJI

Na 3- i 6-miesięcznych lokatach można zarobić średnio mniej niż 3,9 proc. w skali roku – policzył Open Finance. Od października ub.r. cena 3-miesięcznych lokat spadła o 0,98 pkt. proc., a 6-miesięcznych o 1,27 pkt. proc. Oprocentowanie rocznych lokat zmniejszyło się w pięć miesięcy o 1,41 pkt proc., a dwuletnich o 0,94 pkt proc. Dla porównania, w tym czasie stopa referencyjna NBP została obniżona z 4,75 proc. do 3,75 proc., a stawka WIBOR 3M spadła o 1,19 pkt. proc. do 3,73 proc.

KLIENT W WYŻSZEJ CENIE

Przeciętna zdolność kredytowa wzrosła w ciągu roku z 419 do 434 tys. zł (o 3,5 proc.), jednak w ślad za tym również średnia marża z 1,32 do 1,6 pkt. proc. – policzył Open Finance. Już trzy ankietowane banki nie udzielą klientowi kredytu bez wkładu własnego, w dwóch z nich trzeba mieć w gotówce 20 proc. wartości transakcji. Zdaniem analityków, z jednej strony ma nastąpić poluźnienie polityki kredytowej (chce tego m.in. rząd i Narodowy Bank Polski), a z drugiej wciąż aktualne są pomysły, by całkowicie zlikwidować pożyczki bez wkładu własnego, co mogłoby wykluczyć z rynku część potencjalnych klientów.

POSTAW NA FAKTORING

Polski Związek Faktorów szacuje, że obroty wszystkich instytucji faktoringowych działających w kraju przekroczyły, po raz pierwszy w historii, wartość 100 mld zł. Wartość tego rynku uległa zatem podwojeniu na przestrzeni zaledwie czterech lat (51,4 mld zł w 2009 r.). Faktoring to rodzaj działalności finansowej polegającej na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług, połączony z finansowaniem klientów oraz świadczeniem na ich rzecz dodatkowych usług. W następstwie zawiązania umowy dostawca ceduje na faktora należności wynikające z umów sprzedaży zawartych z odbiorcami. Faktor wykonuje co najmniej dwie z czterech czynności: finansuje bezsporne i niewymagalne należności, prowadzi sprawozdawczość i konta dłużników, egzekwuje należności, przejmuje ryzyko wypłacalności odbiorcy. Odbiorcy zostają zawiadomieni o cesji należności.

Udział obrotów objętych faktoringiem przekroczył w 2012 r. 5 proc. PKB, co zdaniem PZF świadczy o dojrzewaniu rodzimego rynku. Jednocześnie jest to wartość poniżej średniej dla krajów europejskich (9,45 proc.), co oznacza, że faktoring ma nadal świetlane perspektywy wzrostu. Eksperci szacują, że w 2013 r. branża odnotuje dwucyfrową zwyżkę wolumenu obrotów. W efekcie stanie się najszybciej rozwijającym segmentem usług finansowych w Polsce.

KAPITALNE KAPITAŁY NBP

NBP poinformował, że stan rezerw dewizowych Polski na koniec 2012 r. wyniósł ponad 82,5 mld euro, tj. ponad 108,9 mld USD. Rok wcześniej na kontach banku centralnego było 75,7 mld euro (97,9 mld USD), co oznacza, że w ciągu 12 miesięcy NBP zarobił 6,9 mld euro (11 mld USD). Zysk umożliwiły głównie inwestycje w obligacje rządowe i papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe. Niewielka część rezerw dewizowych jest utrzymywana w formie lokat w bankach zagranicznych oraz w złocie o wartości 5,5 mld USD. dłużniRADA

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI