Monitor spółdzielczy: luty 2014

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2014.02.foto.004.b.400xFITCH RATINGS: NA WYSOKIEJ FALI

Agencja ratingowa Fitch Ratings prognozuje, że marże polskich banków w 2014 r. nieznacznie wzrosną, przy relatywnie niskiej szkodowości kredytów. Powinno to zrekompensować dodatkowe opłaty (składka na fundusz stabilizacyjny) i niższe przychody nieodsetkowe m.in. z prowizji interchange. Fitch ocenia, że banki stabilnie przetrwały presję stóp procentowych w 2013 r., marża odsetkowa netto spadła zaledwie o ok. 50 bps, a przychody o 7 proc.

GRUPA BPS DO INTEGRACJI

Bank BPS poinformował, że ze względu na wymogi unijne w zakresie norm płynności i wypłacalności, Grupa BPS zamierza wdrożyć standardy zrzeszenia zintegrowanego. Nowe zasady sprawozdawczości pozwolą wypełnić wymogi ostrożnościowe w zakresie relacji aktywów płynnych do wpływów netto (LCR), wynikające z dyrektywy CRD IV. Nie ograniczy to rozwoju działalności biznesowej zrzeszonych banków, nadwyżki finansowe grupy obecnie wynoszą ok. 16 mld zł. Celem strategicznym Banku BPS jest wzrost współczynnika wypłacalności do 12 proc., co oznacza niższą niż w ostatnich latach dynamikę akcji kredytowej. Bank chce wspierać zrzeszenie w organizowaniu konsorcjów i zakłada wzrost kredytów konsorcjalnych do poziomu 1/3 swojego portfela.

LIMITY DOPŁAT

ARiMR ustaliła limit dopłat do kredytów inwestycyjnych w I kwartale br. na poziomie 7,4 mln zł, co oznacza, że banki mogą uaktywnić środki w kwocie ok. 750 mln zł. Kredyty inwestycyjne są niżej oprocentowane, a dodatkowo rolnik pokrywa zaledwie 3 proc. należnych bankowi odsetek. W 2014 r. agencja przeznaczy 10 mln zł na kredyty z częściową spłatą kapitału (linia CSK), a w I kwartale br. dopłaci 2,8 mln zł do tzw. kredytów klęskowych (linie nKL01 i nKL02). W całym 2014 r. pula dopłat do takich kredytów wynosi 959 mln zł.

KNF: DWA LATA URODZAJU

W 2013 r. banki zarobiły 15 425,99 mln zł netto, tj. zaledwie o 0,3 proc. mniej niż w rekordowym 2012 r., wynika z danych KNF. Dochody z odsetek to 34 140,98 mln zł (niższe o 3,8 proc. r./r.), z prowizji 14 002,16 mln zł (spadek o 2,3 proc. r./r.). Wynik z działalności bankowej obniżył się o 5,6 proc. r./r. do 55 496,06 mln zł, koszty działalności o 0,8 proc. r./r. do 27 558,41 mln zł. Wartość odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wyniosła 7 498,27 mln zł, co oznacza spadek o 9,7 proc. w skali roku. Współczynnik wypłacalności wzrósł do 15,75, a Core Tier I do 14,21 proc.

ARIMR: FUCHA, ALE SWOIM

W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dochodziło do rażących przypadków nepotyzmu i kumoterstwa – podała „Rzeczpospolita” za raportem CBA. Gigantyczne nagrody, zatrudnianie osób spokrewnionych, podwyżki dla znajomych i bliskich, oto jak wyglądała polityka kadrowa i płacowa w rządowej agencji. Na 2629 pracowników centrali ARiMR 1707 posiada powtarzające się nazwiska, a 206 mieszka bądź jest zameldowanych pod tymi samymi adresami. Swoich zatrudniali wszyscy, dwóch z czterech prezesów ARiMR oraz 9 z 25 dyrektorów miało w agencji kogoś z członków rodziny.

BANKOMATY Z… SURCHARGE

Ministerstwo Finansów rozważa możliwość nakładania opłaty surcharge, czyli dodatkowej prowizji od kwot wypłacanych z bankomatów. Pomysł wprowadzenia surcharge przedstawił Tomasz Mironczuk, prezes Banku BPS podczas VI Forum Liderów BS. Przeciwne są organizacje płatnicze oraz banki komercyjne, które nie posiadają dużej sieci bankomatów. Dyrektywa unijna przyznaje państwom UE prawo do zakazania stosowania opł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI