Monitor spółdzielczy: październik 2012

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.10.2012.foto.004.a.250xNIE TAKI STRASZNY KRYZYS

KNF ocenia, że w tym roku zyski banków będą zbliżone do rekordowych z 2011 r. (15,5 mld zł). Po siedmiu miesiącach br. banki zarobiły 9,54 mld zł, tj. o 5 proc. więcej niż przed rokiem, w samym lipcu 1,49 mld zł. Z kolei koszty działalności zwiększyły się o 5,5 proc. w skali roku do 16 266 mln zł. Wartość odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wzrosła w skali roku o 13,1 proc. Bank Pekao w I połowie br. wypracował 1 mld 415 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Z kolei ING Bank Śląski pochwalił się, że zanotował 10-proc. wzrost przychodów do kwoty 1,6 mld zł.

KREDYT ZE WSPOMAGANIEM

Rząd przyznał ARiMR dodatkowe pieniądze na dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych. Banki mogą udzielić takich kredytów na łączną kwotę 1,57 mld zł. W nowych, obowiązujących od 18 września br. zasadach, w większości inwestycyjnych linii kredytowych oprocentowanie, które musi zapłacić bankowi rolnik, zostało nieco podwyższone w wynosi 3 proc. w skali roku. Zmiana dotyczy również dopłat w formie częściowej spłaty kapitału kredytu. Obowiązuje zakaz udzielania kredytu preferencyjnego na utworzenie gospodarstwa o powierzchni mniejszej od średniej w danym województwie.

DANINA… Z OSTROŻNOŚCI

Projekt nowelizacji ustawy o BFG zakłada, że banki i SKOK-i będą odprowadzać dwa razy w roku kwotę do 0,2 proc. podstawy opłaty na fundusz gwarancyjny. W 2011 r. składki na BFG wyniosły ponad 300 mln zł, a na KNF 187 mln zł. ZBP szacuje, że nowa opłata pochłonie 1,4 proc. funduszy własnych, co jest w dysproporcji do innych krajów. W Wielkiej Brytanii stanowi ona 0,46 proc. kapitałów, w Niemczech 0,34 proc., tj. prawie pięciokrotnie mniej. Ministerstwo Finansów uważa, że ustawa pozbawiona jest jakichkolwiek kosztów społecznych. Zdaniem części ekspertów stwarza jednak niebezpieczeństwo, że banki, będąc „zmuszone” zrównoważyć koszty z tytułu opłaty, „przerzucą” je na swoich klientów, a efektem może być wzrost cen usług bankowych.

PRZEDSIĘBIORCZE BANKI

Bank BPS i wybrane banki spółdzielcze uruchomią środki kredytowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. Projekt ma na celu rozwój produktów kredytowych, kompetencji sprzedażowych, odpowiednich procedur oceny wiarygodności kredytowej oraz odpowiedniego know-how. Umowie kredytowej z EBOiR towarzyszy grant Unii Europejskiej na pomoc techniczną. Środki EBOiR mogą być aktywowane w ciągu 5 lat, w kwocie 25 mln euro. Do udziału w projekcie zgłosiło się 11 banków w Szepietowie, Chełmie, Wołominie, Knurowie, Radziechowach-Wieprzu, Płońsku, Czerwińsku, Łomiankach, Szczytnie, Limanowej i Jonkowie.

REKORDY OSZCZĘDNOŚCI

Według danych NBP od ponad roku wyraźnie rośnie wartość lokat terminowych, a depozyty bieżące utrzymują się na stałym poziomie. Eksperci podkreślają, iż te pierwsze są dla banków bezpieczniejsze, bo są stabilnym źródłem finansowania, a te drugie poprawiają bankom zyski, bo niewiele je kosztują. Oszczędności Polaków przekroczyły już rekordowy pułap 500 mld zł.

 

SKOK POD NADZOREM

Od 27 października br. KNF prowadzi ustawowy nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi. Komisja będzie udzielać zgody na utworzenie kasy oraz zatwierdzać jej statut. SKOK- i zostały objęte obowiązkiem posiadania funduszy własnych dostosowanych do rozmiaru prowadzonej działalności. Ustawa wprowadza dla kas tzw. współczynnik wypłacalności na poziomie co najmniej 5 proc. oraz zasadę, zgodnie z którą każdej kasie, niezależnie od posiadanych udziałów w Kasie Krajowej, przysługuje jeden głos na walnym zgromadzeniu (obecnie liczba głosów zależy od wielkości udziałów).

Sejm powołał też podkomisję specjalną do prac nad projektem kolejnej nowelizacji ustawy o SKOK, który ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI