Monitor spółdzielczy: marzec 2011

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2010.12.foto.04.a.100xZYSKI I... ODPISY

W 2010 r. banki wypracowały 11,67 mld zł zysku netto (o 40,9 proc. więcej niż w 2009 r.) i 14,48 mld zł brutto (wzrost o 42,4 proc.) - wynika z nieaudytowanych danych Komisji Nadzoru Finansowego. Zysk z odsetek wzrósł o 16,9 proc., z prowizji o 10,2 proc., a z działalności operacyjnej o 43,0 proc. Fundusze własne podstawowe wyniosły 100 545,9 mln zł wobec 86 381,9 mln zł rok wcześniej. Aktywa banków wzrosły do 1 164 134,1 mln zł w porównaniu z 1 057 375,5 mln zł rok wcześniej.

Nadzór ustalił, że odpisy z tytułu kredytów konsumpcyjnych były nieznacznie niższe niż w 2009 r. i są główną przyczyną pogorszenia wyników w relacji do osiągniętych w latach 2007-2008). W kilkunastu bankach o agresywnych strategiach consumer finance doszło do silnego pogorszenia rentowności lub wystąpienia znaczących strat. Wolumen kredytów straconych wzrósł o 34,4 proc. do 23,2 mld zł, natomiast bez rozpoznanej utraty wartości zmniejszył się o 3,5 proc. do 110,9 mld zł.

SPÓŁDZIELCY W NBP

O osiągnięciach i strategii zrzeszeń mówiono na konferencji KZBS pod honorowym patronatem prof. Marka Belki, prezesa NBP. W spotkaniu uczestniczyli prezesi banków, członkowie zarządów NBP i KNF, eksperci z instytucji partnerskich. Prezes NBP wręczył bankowcom spółdzielczym odznaki „Za zasługi dla bankowości RP”.

NIEBEZPIECZNA DANINA

Związek Banków Polskich zwrócił się do ugrupowań parlamentarnych o odstąpienie od propozycji wprowadzenia specjalnego podatku bankowego. Zdaniem ZBP szczególną daniną w Polsce są obowiązkowe wpłaty na fundusz pomocowy BFG. Nie wystąpiły żadne przesłanki wprowadzenia podatku, a podczas ostatniego kryzysu finansowego sektor bankowy nie korzystał z pomocy publicznej. Podnoszony za granicą argument, że podatek stanowi rekompensatę dla budżetu państwa za udzieloną wcześniej pomoc na ratowanie systemu podatkowego nie ma uzasadnienia w polskich realiach. – W Polsce relacja aktywów do PKB jest trzykrotnie niższa niż w krajach wysoko rozwiniętych i uznajemy za wysoko niebezpieczne dla stabilnego rozwoju gospodarczego dążenie do obniżania roli banków w gospodarce, co byłoby nieuniknionym efektem dodatkowego obciążenia – czytamy w stanowisku ZBP.

ARiMR: REKORDOWY NABÓR

Rolnicy złożyli 35 tys. wniosków o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych. W I półroczu br. na konta rolników trafi 2,5 mld zł. To największy nabór w historii ARiMR. Pieniądze zostaną przyznane tym, których projekt otrzyma najwyższą ilość punktów. W poprzednich latach obowiązywała zasada kto pierwszy, ten lepszy. Maksymalna pomoc na modernizację, którą może otrzymać rolnik, to 300 tys. zł, a ARiMR finansuje od 40 do 70 proc. kosztów inwestycji. Agencja szacuje, że pieniędzy wystarczy dla 19 tys. rolników. Od 2004 r. do gospodarstw rolnych trafiło ponad 100 mld zł dotacji. W ciągu 6 lat przeciętne gospodarstwo otrzymało 54,4 tys. zł pomocy z unijnych programów. W 2011 r. agencja wypłaci 11 mld na projekty PROW.

DOTACJE Z RANKINGU

Nie moment złożenia wniosku, ale miejsce w rankingu będzie decydowało o przyznaniu dotacji przez ARiMR. Ranking będzie tworzony na podstawie m.in. powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie i dochodu podatkowego gminy (w której mieszka wnioskodawca) w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Maksymalnie 10 pkt dostanie rolnik, który gospodaruje na działce o pow. 1 ha. Jeśli jego gospodarstwo ma powierzchnię równą średniej wojewódzkiej, dostanie 5 pkt, ale gdy powyżej 50 ha – 0 punktów. Można otrzymać od 1 do 3 pkt za niekorzystne warunki gospodarowania (ONW), preferowani będą też rolnicy, którzy nie otrzymali dotąd dotacji w ramach jednego z dwó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI