Monitor spółdzielczy: maj 2012

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.05.2012.foto.022.a.250xBANK BPS NA ZAKRĘCIE

Rada Nadzorcza Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa zarządu. W kwietniu br. odwołała Mirosława Potulskiego - prezesa i Krzysztofa Jagielskiego, wiceprezesa banku, delegując do pełnienia ich obowiązków członków rady Józefa Czysza i Barbarę Ruszczyńską pod nadzorem przewodniczącego rady Wojciecha Kulaka. M. Potulski pełnił swoją funkcję od kwietnia 2007 r., w czerwcu 2011 r. został wybrany na kolejną kadencję.

KNF: PŁYNNOŚĆ ZE WSPOMAGANIEM

Banki z kapitałem krajowym (35 proc. sektora), dysponujące łącznie kapitałami własnymi w wysokości ponad 100 mld zł, mogą mieć problem z osiągnięciem bazylejskich standardów płynności długoterminowej. KNF chce przygotować propozycje ułatwiające im spełnienie tych wymogów. Powołany zostanie specjalny zespół złożony m.in. z przedstawicieli sektora bankowego, GPW, a także poszczególnych ministerstw. Nadzór ocenia, że tylko w bankowości spółdzielczej niedobór płynności może wynieść 11 mld zł.

BANKI RP: MOCNY FUNDAMENT

KNF poinformował, że w 2011 r. sektor bankowy w Polsce uzyskał wynik finansowy netto 15,69 mld zł, co oznacza wzrost o 37,5 proc. w skali roku. Poprawa wynikała głównie z mniejszego salda odpisów aktualizujących. Wskaźnik kosztów do przychodów operacyjnych (C/I) wyniósł 51 proc., ROA – 1,27 proc., ROE -15,3 proc., a współczynnik wypłacalności – 13,13 proc. Wszystkie bankowe grupy kapitałowe miały współczynnik CAR (capital adequacy ratio) powyżej 8 proc. Współczynnik Tier 1 ukształtował się na poziomie 11,74 proc. Prawie 90 proc. funduszy własnych banków stanowi kapitał najwyższej jakości. Podstawowa rezerwa płynności wyniosła 294 mld zł. Finansowanie w formie kredytów od zagranicznych podmiotów miało wolumen 109,1 mld zł (z czego 4,5 proc. przypada na krótkoterminowe), co stanowi 13,6 proc. należności brutto. Odsetek kredytów z rozpoznaną utratą wartości (NPL) ukształtował się na poziomie 8,30 proc., w tym dla gospodarstw domowych wyniósł 7,24 proc. (2,34 proc. dla kredytów mieszkaniowych i 17,95 proc. dla kredytów konsumpcyjnych), a dla przedsiębiorstw 10,53 proc.

SGB-BANK PODWYŻSZY KAPITAŁ

NWZ SGB-Banku S.A. uchwaliło podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji imiennych, zwykłych serii „AF” przy pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Dokonano zmian w statucie banku, została również uzupełniona Rada Nadzorca SGB-Banku S.A., w skład której wszedł Stanisław Murawski, prezes Poznańskiego Banku Spółdzielczego.

POŁĄCZY NAS BAZYLEA

O projektowanych zmianach w sektorze bankowości spółdzielczej w związku z dyrektywami Bazylei III rozmawiali przedstawiciele zarządów, rad nadzorczych i rad zrzeszeń Banku BPS S.A. i SGB-Banku S.A. W spotkaniu wziął udział Volker Heegemann, dyrektor Departamentu Prawnego Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych (EACB) w Brukseli. Pod koniec kwietnia br. prezes KZBS Jerzy Różyński uczestniczył w konferencji ekspertów EACB w Parlamencie Europejskim. KZBS apelował o uwzględnienie specyfiki polskiego sektora w regulacjach dyrektywy CRD IV. Poinformował o wniosku złożonym do ministra finansów RP o wprowadzenie okresu przejściowego do dnia 31 grudnia 2018 r. w zakresie spełnienia nowego wskaźnika pokrycia płynności krótkoterminowej (LCR). Jednym z rozwiązań mogących pomóc bankom spółdzielczym mogłoby być zaliczenie funduszy udziałowych do kategorii kapitałów Tier 1 i ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI