Monitor spółdzielczy – kwiecień 2012

Monitor spółdzielczy –  kwiecień 2012
Fot. ArchMen/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
ZNIKAJĄCE LIMITYBanki współpracujące z ARiMR za- deklarowały udzielenie w 2012 r. kredytów preferencyjnych w wyso- kości 6 mld 746 mln zł. Na dopłaty rząd przeznaczył 781 mln zł, jednak problem w tym, że aż 769 mln zł poszło na obsługę starych kredy- tów. Agencja twierdzi, że potrzebu- je 194,9 mln zł. Minister rolnictwa wyliczył, że uruchomienie 1 mld zł akcji kredytowej wymaga 30 mln zł na dopłaty do końca roku, na 2013 r. - 57,5 mln zł, w następnych latach po ok. 50 mln zł. Resort rol- nictwa pracuje nad przesunięciem dodatkowych środków w ramach budżetu państwa.

W tym roku rolnicy, którzy zgłaszali się do banków po kredyty, odcho- dzili z kwitkiem. Dopłat starczyło na uruchomienie akcji kredytowej w wysokości 230 mln zł, a zapotrze- bowanie było znacznie wyższe.

OPŁATA DO PRZEŁKNIĘCIA

Minister fi nansów Jacek Rostow- ski na Forum Bankowym ZBP zapowiedział, że jeszcze w tym roku wprowadzi opłatę bankową. W nowej wersji projektu ustawy o BFG resort zmienił m.in. podsta- wę naliczania tej opłaty. Stanowiła- by ona część uiszczanej już obec- nie przez banki opłaty rocznej na rzecz BFG i byłaby traktowana jako koszt uzyskania przychodu. Środki akumulowane w tzw. funduszu sta- bilizacyjnym zostałyby skierowane na udzielanie bankom gwarancji podwyższania funduszy własnych. We wcześniejszej propozycji pod- stawa do naliczania opłaty, miała być ustalana w relacji do wielkości pasywów wykazanych w sprawo- zdaniu rocznym, z pomniejszeniem o wysokość funduszy podstawo- wych oraz sumę środków gwaran- towanych. Opłata ostrożnościowa byłaby uiszczana dwa razy w roku – do 1 lipca oraz 31 grudnia.

DROŻSZE KONTA… NA POCZĄTEK

Analitycy rynku oczekują, że po ob- niżce opłaty interchange, przyjmowanie płatności kar- tą, banki podniosą ceny swo- nie konta. Banki na interchange zarabiają rocznie prawie 1,5 mld zł, co stanowi kilkanaście procent ogółu wpływów z prowizji., którą właściciele sklepów płacą za ich usług. Niektóre już zaczęły zwiększać opłaty np. za prowadze

UCZMY SIĘ CHIŃSKIEGO

Komisja Nadzoru Finansowego zapaliła zielone światło chińskiemu bankowi ICBC, postawiła jednak twarde warunki dotyczące m.in. obowiązków informacyjnych wo- bec klientów. Zgodę na rozpoczę- cie działalności dostał również bry- tyjski Vanquis Bank, specjalizujący się w sprzedaży kart kredytowych osobom zarabiającym poniżej średniej krajowej. Vanquis Bank należy do Grupy Provident. W cią- gu 10 lat działalności wydał ponad 1 mln kart kredytowych. ICBC to największy bank w Chinach, pod względem aktywów jest 10 razy większy niż cały polski sektor bankowy. Na świecie obsługuje już ponad 200 mln klientów.

KOPERTA BUDŻETOWA

Ustawa budżetowa zakłada, że deficyt państwa w 2012 r. nie przekroczy 35 mld zł. Wydatki wyniosą nie więcej niż 328,7 mld zł, a dochody 293,7 mld zł. Na rolnictwo zostanie przeznaczonych – wraz ze środkami unijnymi oraz wydatkami na KRUS – prawie 50 mld zł. Na tę sumę składają się wydatki przeznaczone bezpośrednio na rolnictwo, w wysokości 11,5 mld zł. Z Unii Europejskiej otrzymamy 21 mld 265 mln zł.

GRUNT TO KREDYT? NIEKONIECZNIE…

Tylko do końca 2013 r. państwowe grunty rolne można kupić na raty. W tym samym ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI