Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podzielone

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

mswia.01.200x20018 listopada 2011 Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył nominację Jackowi Cichockiemu na stanowisko ministra spraw wewnętrznych oraz Michałowi Boniemu na stanowisko ministra administracji i cyfryzacji.

Oznacza to, że czekają nas zmiany związane z reorganizacją działającego przez wiele lat Ministerstwa Spraw Wewnętrzynych i Administracji.

boni.michal.01.a.100xW specjalnych rozporządzeniach Prezes Rady Ministrów określił szczegółowy zakres obowiązków obu ministrów. Michał Boni będzie kierował następującymi działami administracji rządowej:

  • administracja publiczna,
  • informatyzacja,
  • łączność,
  • wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

Minister Boni będzie dysponentem części 17, 26, 27 i 43 budżetu państwa. Resortowi MAiC będą podlegały również sprawy powodzi, program schetynówek, Komisja Wspólna Rządu i Episkopatu.

cichocki.jacek.01.100x74Minister Spraw Wewnętrznych – Jacek Cichocki pokieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne i będzie dysponentem części 42 budżetu państwa. Będą mu podlegać następujące organy:

  • Komenda Główna Policji,
  • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej,
  • Komenda Główna Straży Granicznej,
  • Obrona Cywilna Kraju,
  • Urząd do Spraw Cudzoziemców,
  • Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA.

W praktyce podział ministerstwa wygląda tak, że póki co wszystkie sprawy można załatwić w siedzibie MSWiA, nadal działa także strona internetowa ministerstwa. Obaj ministrowie zapowiedzieli, że w pierwszej kolejności zajmą się podziałem, a następnie pełną parą ruszą z wprowadzaniem zmian i reform.

Źródło: www.mswia.gov.pl