Min. Boni o Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego, telefonie 112 i o państwie optimum – konferencja prasowa w KPRM

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

konferencja.05.250x168"- Musimy się zacząć cieszyć naszym państwem. Mamy wolność, działającą gospodarkę. Chcemy zmniejszać dystans między usługami świadczonymi przez biznes a usługami państwa" - mówił Michał Boni na konferencji prasowej podsumowującej rok rządu i przedstawiającej koncepcję państwa optimum

„- Ocenianie administracji nie zaczyna się od tego, że urzędników jest za dużo. Polem polega na ich alokacji. Proszę popatrzeć na samorządy, które nie mają informatyków! Problemem jest jakość usług i praca nad nią jest kluczowa.”

„- Trzeba pamiętać o tym, że wartością państwa optimum są także jego urzędnicy. Bo oni chcą dobrze pracować. Ale do wprowadzenia zmian potrzebna jest też energia obywatelska, obywatelskie uczestnictwo.

– Co nam potrzebne? – np. podpis kwalifikowany, czyli profil zaufany ePUAP. Na wiosnę zapowiadam akcję promowania go. By maturzyści opuszczający szkołę zakładali nie tylko konta w banku ale i profil. Po to, by składać „papiery” na uczelnię za pośrednictwem ePUAPu, elektronicznie.”

„- To niby małe kroki, ale w ten sposób, przekonując obywateli, zrobimy „wielki skok”. Chcę, by Polska aspirowała swoimi pomysłami do krajów tak rozwiniętych cyfrowo jak Estonia, Finlandia, Szwecja i Wielka Brytania. Warto sobie wyznaczać takie cele” – podkreślił Boni. I przedstawił zamierzenia MAC:

  • Do 2014 r. chcemy wprowadzić kartę ubezpieczenia zdrowotnego i w pełni wdrożyć numer 112, umożliwiający wzywanie pomocy.
  • Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (KUZ) wraz z kartą specjalisty medycznego umożliwi dostęp poprzez specjalny terminal do danych o leczeniu pacjenta.
  • Szef MAC przypomniał, że od 1 stycznia 2013 r. za pomocą PESEL przychodnie i szpitale będą mogły weryfikować, czy pacjent jest ubezpieczony. Testy systemu ruszyły 15 października. Dzięki temu „lekarz nie będzie się zajmował potwierdzaniem tego, czy pacjent ma uprawnienie, tylko będzie się zajmował leczeniem” – podkreślił Boni.
  • Minister zapowiedział też, że od 1 stycznia 2014 r. w pełni (w formacie cyfrowym) będzie działał numer 112, umożliwiający wyzwanie pomocy. „Myślimy o tym, jak różne rodzaje władzy publicznej mogą informować ludzi o różnego rodzaju zagrożeniach: pożar, powódź, wścieklizna w lesie, czy dziecko, które zginęło w galerii handlowej” – powiedział Boni.
  • Szef MAC przedstawił na czwartkowej konferencji swoją koncepcję Państwa Optimum, czyli takiego, które „ma dostosować się do obywatela, a nie obywatel do państwa”. Całą koncepcję Państwa Optimum szef MAC przedstawił w tekście opublikowanym w „Gazecie Wyborczej” oraz na www.mac.gov.pl, „Chcę powołać Zespół ds. Uproszczenia Procedur Administracyjnych z udziałem Rządowego Centrum Legislacji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Pracy i Polityki Społecznej, Zdrowia, Finansów, wszystkich resortów, gdzie usługi administracyjne są istotne i można by myśleć o uproszczeniu ich procedur” – mówił szef MAC.
  • Min. Boni poinformował również, że z szefem Służby Cywilnej rozmawiał o utworzeniu Centrum Tworzenia Standardów Jakości Usług. „Proszę zwrócić uwagę – nie tylko standardów usług, nam bardzo często i tego brakuje – ale wysokiej jakości tych usług i to w takim duchu, żeby to nie obowiązywało tylko służbę cywilną, ale całą administrację” – zapowiedział Boni.
  • Kolejna inicjatywa szefa MAC na rzecz lepiej funkcjonującego państwa to zespół rzeczników: „Dzieje się wiele spraw, obywatele narzekają, piszą listy do Rzecznika Praw Obywatelskich, do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do Rzecznika Praw Dziecka, Praw Pacjenta, Ubezpieczonych. Uznałem za ważne i zaprosiłem do współpracy uzyskując zgodę od wszystkich partnerów, żeby raz na miesiąc spotykał się taki zespół monitorujący, tak żeby nie czekać tygodniami na przepływ papierów. Ten monitoring pokaże też, jakie obszary wymagają szerszej legislacyjnej interwencji rządu” – mówił Boni.
  • I wreszcie czwartym narzędziem na rzecz usprawnienia państwa ma być Forum Partnerów Sieci: jego powołanie jest istotne po doświadczeniu ACTA, po Kongresie Wolności w Internecie, po spotkaniu się z ludźmi Sieci, żeby ta wymiana poglądów, także niekiedy spór o różne rozwiązania miał gdzie się odbywać” – powiedział minister Administracji i Cyfryzacji.

Źródło: www.mac.gov.pl