III Forum Technologii Banków Spółdzielczych oraz wyróżnienia miesięcznika „NBS”

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

110530.nbs.gala.01.150xW dniach 30-31 maja w warszawskim Hotelu Gromada odbyło się spotkanie kadry zarządzającej bankami spółdzielczymi: III Forum Technologii Banków Spółdzielczych 2011 - nowe technologie w kreowaniu innowacyjności i konkurencyjności banków spółdzielczych na lokalnych rynkach finansowych.

Współorganizatorem Forum było Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Dwudniowa debatę nad wykorzystywaniem nowoczesnych technologii w strategiach banków spółdzielczych otworzyła Przewodnicząca Sekcji Banków Spółdzielczych ZBP, Teresa Kudlicka, Prezes Zarządu ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz oraz Prezesi Banków Zrzeszających: Danuta Kowalczyk, Mirosław Potulski i Zbigniew Miętki.

Pierwszą sesję Forum, której tematem były technologie i jakość zarządzania ryzykiem w banku spółdzielczym poprowadził Andrzej Wolski, członek zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Przedstawiciele Biura Informacji Kredytowej, Leszek Makarow, wiceprezes zarządu oraz Wacław Bejtan i Dariusz Karnia poruszyli zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem i wymianie danych z Systemem Informacji BIK. Ze strony Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor wystąpił prezes Mariusz Hildebrand przedstawiając znaczenie wiarygodności finansowej klientów dla funkcjonowania i rozwoju instytucji finansowych.

110530.ftbs.01.420x

Kolejne sesje zostały poświęcone:

 • Bankom spółdzielczym w Internecie
 • Wyższej efektywności i nowym projektom technologicznym
 • Ograniczeniom kosztów za pomocą urządzeń samoobsługowych i usług dodatkowych

Ostatnia sesja zamykająca pierwszy dzień Forum dotyczyła kierunków rozwoju informatyki bankowej, którą poprowadził prof. Remigiusz Kaszubski. Prelegenci z Uniwersytetów Ekonomicznych z Wrocławia i Poznania omówili kierunki rozwoju informatyki bankowej oraz narzędzie IT wspomagające sprzedaż usług bankowych.

110530.ftbs.02.420x

Kulminacyjnym punktem Forum była Gala Krajowego Rankingu „Wyróżniające się Banki Spółdzielcze”, której rolę gospodarza pełniła Redakcja Miesięcznika Nowoczesny Bank Spółdzielczy.

W czasie gali, wręczone zostały nagrody Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze 2011” miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”.

110530.nbs.gala.0493.150x

Organizator rankingu – miesięcznik „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” przyznał 18 nagród, w tym 5 głównych i 13 specjalnych. Potencjał banków oceniono według uzyskanej w 2010 r. wartości sumy bilansowej, funduszy własnych, kredytów, depozytów i wyniku finansowego.

Aby porównać efektywność zostały one podzielone na 4 grupy w zależności od wielkości aktywów. Dla każdego banku obliczono wzrost wybranych wielkości bilansowych w latach 2009-2010 (sumy bilansowej, funduszy własnych, wartości kredytów i wartości depozytów) w relacji do średniej dla danej grupy. Uwzględniono też wskaźniki zwrotu z aktywów (ROA) i z kapitału (ROE) uzyskane w 2010 r.

110530.nbs.gala.0534.420x

Laureatami w kategorii „Największe banki” zostały:

 • Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku,
 • Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie,
 • NeoBANK Wielkopolski Bank Spółdzielczy,
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy,
 • Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie
 • Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie.

110530.nbs.gala.0624.420x

Zwycięzcami w kategorii „Najefektywniejsze banki” są:

 • w grupie I (powyżej 200 mln PLN sumy bilansowej):
  • NeoBANK Wielkopolski Bank Spółdzielczy,
  • Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie
  • Bank Spółdzielczy w Oławie;
 • w grupie II (od 100 do 200 mln PLN):
  • Bank Spółdzielczy w Nadarzynie,
  • Bank Spółdzielczy w Rymanowie
  • Bank Spółdzielczy w Ostrołęce;
 • w grupie III (od 50 do 100 mln PLN):
  • Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym,
  • Bank Spółdzielczy w Santoku
  • Bank Spółdzielczy w Poniatowej;
 • w grupie IV (do 50 mln PLN):
  • Bank Spółdzielczy w Połczynie-Zdroju,
  • Bank Spółdzielczy w Starym Dzikowie
  • Bank Spółdzielczy w Księżpolu.

110530.nbs.gala.0644.420x

Czołowe banki sektora zostały również uhonorowane przez swoje zrzeszenia. Redakcja wyróżniła 100 spośród 576 BS-ów działających w kraju na koniec 2010 r. Prestiżowe statuetki dla najlepszych wręczono podczas Gali w warszawskim Hotelu Gromada pierwszego dnia III Forum Technologii Banków Spółdzielczych organizowanego przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Grupą BPS, Federacją BS MR Banku, Spółdzielczą Grupę Bankową, Forum Technologii Bankowych, CPBiI oraz miesięcznikiem „NBS”.

110530.nbs.gala.0667.420x

Laureaci główni konkursu: otrzymali też nagrody od Biura Informacji Kredytowej S.A. – partnera strategicznego III FTBS:

 • PBS z siedzibą w Sanoku,
 • NeoBANK WBS,
 • BS w Nadarzynie,
 • BS w Kazimierzu Dolnym
 • BS w Połczynie-Zdroju

110530.nbs.gala.0686.420x

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. nagrodziło największych odbiorców swoich raportów:

 • Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim,
 • Bank Spółdzielczy w Wyszkowie
 • Bank Spółdzielczy w Skierniewicach.

110530.nbs.gala.6201.420x

Patronat medialny nad całością przedsięwzięcia sprawował Miesięcznik NBS oraz portal alebank.pl.