Międzynarodowe standardy regionalnych sieci

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

dokument.03.250xW dziale opinie prawne Krajowego Forum Szerokopasmowego ukazało się kolejne opracowanie, którego celem jest ułatwienie samorządom przeprowadzania inwestycji w sieci szerokopasmowe.

W dziedzinie międzynarodowych umów o prace projektowe i roboty budowlane, szczególnie w Europie, od dziesięcioleci dominują wzory kontraktów FIDIC. Publikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils).

W 1999 roku wydano m.in. Conditions of Contract for EPC Turnkey Projects, FIDIC 1st edition – Warunki kontraktu na realizację EPC/pod klucz (tzw. Silver Book – srebrna książka).

Wzory kontraktów FIDIC zostały ukształtowane na gruncie common law. Fakt ten ma ogromne znaczenie dla ich zrozumienia. Nie stanowi on problemu, jeśli wzory FIDIC stosują strony pochodzące z kraju, w którym obowiązuje common law. W innym układzie strony stosujące którykolwiek z wzorów FIDIC rozumieją poszczególne pojęcia w nich zawarte na bazie doświadczeń, które zdobyły stosując prawo państwa swojego pochodzenia. Wpływ dużego zróżnicowania przepisów, które jest szczególnie odczuwalne w Europie, staje się więc przeszkodą już na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej czy też kształtowania postanowień umowy. Dokumenty dla celów przetargów międzynarodowych muszą z reguły zostać przygotowane między innymi w języku angielskim.

Opracowanie ma na celu dostosowanie wzoru Kontraktu zawartego w Silver Book do realizowanych w Polsce inwestycji w zakresie budowy regionalnej sieci szerokopasmowej. Dostosowanie następuje poprzez Warunki Szczególne – Część B – Warunki Specjalne, które stanowią odstępstwa od Warunków Ogólnych. Jednocześnie każdy projekt będzie wymagał indywidualnego dostosowania, przede wszystkim w postaci Warunków Specjalnych – Część A – Załącznik do Kontraktu, co może także wymagać zmian w Części B.

Opracowanie znajduje się na stronie www.uke.gov.pl.

Źrodło: www.uke.gov.pl