Michael McCarthy

Michael McCarthy
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Wiceprezes Zarządu

Pion Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej

Santander Bank Polska S.A.

Michael McCarthy jest członkiem Irlandzkiego Instytutu Menadżerów Bankowości (The Institute of Bankers in Ireland), posiada tytuł MBA nadany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Manchesterze (Manchester Business School).

Michael McCarthy od 31 lat jest związany z sektorem bankowości i usług finansowych. Posiada rozległe doświadczenie w bankowości detalicznej, korporacyjnej oraz komercyjnej w Polsce, Irlandii, oraz Wielkiej Brytanii.

W latach 2002 – 2006 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Obszaru Usług Kartowych AIB w Wielkiej Brytanii i Irlandii. W tym samym czasie reprezentował Grupę AIB w radach VISA w Wielkiej Brytanii, a także Mastercard w Europie Północnej.

W 2009 roku Michael McCarthy dołączył do Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.), a w 2017 roku otrzymał nominację na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, kierującego Pionem Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej. Ponadto pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Santander Factoring Sp.zo.o.

Michael McCarthy nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Zadania i odpowiedzialności

Zarządza Pionem Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej.

Źródło: Santander Bank Polska S.A.