Michał Szymański, wiceprezes Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., członkiem Rady Dyrektorów EACHA

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kir.01.250x87Podczas ostatniego posiedzenia Stowarzyszenia Europejskich Izb Rozliczeniowych EACHA, skupiającego 23 instytucje finansowe z 21 państw Europy, które odbyło się 11 października w Krakowie, Michał Szymański został członkiem Rady Dyrektorów EACHA. To ogromne wyróżnienie i potwierdzenie rosnącego znaczenia polskiego systemu rozliczeniowego na arenie międzynarodowej. Michał Szymański jest nie tylko pierwszym przedstawicielem polskiej izby rozliczeniowej, ale także pierwszym przedstawicielem izby spoza Strefy Euro, który zasiada w Radzie Dyrektorów EACHA.

EACHA to Stowarzyszenie Europejskich Izb Rozliczeniowych (European Automated Clearing House Association), zawiązane w 2006 r. i skupiające 23 instytucje finansowe z 21 państw Europy. Stowarzyszenie opracowało koncepcję bezpośredniej współpracy systemów rozliczeniowo-rozrachunkowych w ramach Strefy Euro, pozwalającą zachować bankom rozwiązania lokalne.

Michał Szymański, pełniący funkcję wiceprezesa KIR S.A. od grudnia 2007, został wybrany na dwuletnią kadencję do 5-osobowej Rady Dyrektorów EACHA. Ponadto stanowiska w Radzie objęli także Corrado Borsatti z ICBPI (Włochy), Jose Luis Langa z Iberpay (Hiszpania) oraz Harald Stern z holendersko-niemieckiej izby rozliczeniowej Equens. Na stanowisko Przewodniczącego EACHA został wybrany Jose Beltran, reprezentujący francuską izbę rozliczeniową STET.

Michał Szymański jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1995 r. jest związany z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. Jest m.in. autorem koncepcji oraz szczegółowych założeń systemu EuroELIXIR.

Więcej informacji na temat stowarzyszenia EACHA znajduje się na www.eacha.org.