Mateusz Wodejko

Mateusz Wodejko
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

KGHM Polska Miedź S.A.

Od października 2022 roku pełnił funkcje Dyrektora Naczelnego ds. Inwestycji oraz Dyrektora Naczelnego ds. Strategii w KGHM Polska Miedź S.A.

W okresie październik 2020 r. – październik 2022 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Poczty Polskiej S.A. Sprawował również funkcję Wiceprezesa Zarządu w spółce PERN S.A. (2018-2020) oraz Członka Zarządu ds. finansowych w spółce Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. (2016-2018). Wcześniej pracował również na stanowiskach kierowniczych w grupach kapitałowych PGNiG, BOŚ i w NBP.

Zasiadał w radach nadzorczych i zarządach wielu spółek kapitałowych, gdzie między innymi sprawował funkcje Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość oraz Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Stosunków Międzynarodowych. Ukończył również studia podyplomowe Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej. Poszerzał kompetencje zawodowe podczas kursów w zakresie m.in. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, rewizji finansowej i kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem finansowym oraz wyceny i zasad rachunkowości instrumentów pochodnych.