Mateusz Morawiecki: istotne dla środowiska kwestie wymagają wygodnej współpracy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

150416.mateusz.morawiecki.400xWypowiedź dla alebank.pl:  Mateusz Morawiecki - Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.

Maciej Małek: Panie prezesie podczas dzisiejszych obrad pojawiało się wiele wątków. Które z punktu widzenia pana, jako szefa banku i przewodniczącego kadencyjnego Rady wydają się szczególnie istotne?

Mateusz Morawiecki: Bardzo się cieszę, że udało się poruszyć wszystkie najważniejsze sprawy dla sektora bankowego. Przedyskutowaliśmy je w atmosferze konsyliacyjnej i nie ma co ukrywać, że różne części sektora bankowego mogą mieć różne interesy. Nie ulega wątpliwości, że ważny dla nas jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny, sposób, rodzaj kontrybucji, wkładu do tego Funduszu. Zasady, które zostały poddane szczegółowej dyskusji – bardzo ciekawy panel odbywał się na ten temat, jak również tematyka resolution bound czyli skoków w tym kontekście, ale również oprócz tego wszystko, co się wiąże z frankami szwajcarskimi, a także z zaufaniem dla sektora bankowego.  

Zobacz rozmowę w wersji wideo: https://www.youtube.com/watch?v=eYesfcX_eF8

www.aleBank.pl