Marian Stanisław Niemirski

Marian Stanisław Niemirski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Członek Rady Nadzorczej

Bank Ochrony Środowiska

Wykształcenie:

 • 01.10.2020 – 27.06.2021 – Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska Studia Podyplomowe Master of Business Administration na poziomie Executive (EMBA) i uzyskanie kwalifikacji wykształcenia dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.
 • 1983 – 1988 – Politechnika Częstochowska, zakres: elektrotechnika, specjalizacja elektroenergetyka, tytuł: magister inżynier elektryk.

Doświadczenie zawodowe:

 • 09.12.2006 – do nadal – Starostwo Powiatowe w Przysusze – Starosta Przysuski
 • 19.11.2002 – 08.12.2006 – Starostwo Powiatowe w Przysusze – Wicestarosta
 • 01.06.1994 – 19.11.2002 – prywatna działalność gospodarcza
 • 01.01.1992 – 31.12.1993 – „Myśl” Fundacja Wspierania Edytorstwa i Czasopiśmiennictwa w Polsce Oddział Odrzywół – Prezes Oddziału Fundacji
 • 15.02.1991 – 30.11.1991 – Urząd Wojewódzki w Radomiu – Dyrektor Przedsiębiorstwa Produkcji Drzewnej Państwowego Przemysłu Terenowego w Odrzywole
 • 01.12.1988 – 15.02.1991 – Fabryka Obrabiarek „Mechanicy” w Pruszkowie – mistrz ds. elektroenergetycznych, kierownik warsztatów szkolnych
 • 01.09.1982 – 03.09.1983 – Zakład Energetyczny w Skarżysku Kamiennej – elektr. pog.

Według złożonego oświadczenia p. Marian Stanisław Niemirski, poza wyżej wskazaną działalnością:

 • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
 • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
 • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
 • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.