Marek Świder

Marek Świder
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji

p.o. Wiceprezesa Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych

KGHM Miedź Polska S.A.

(powołany z dniem 15 marca 2022 r.)

Od początku swojej ścieżki zawodowej, tj. od 1996 roku, związany jest z KGHM Polska Miedź S.A., gdzie pracował na stanowiskach takich jak Dyrektor Naczelny Oddziału Zakłady Górnicze „Rudna”, Dyrektor Naczelny ds. Górnictwa w Aktywach Zagranicznych, Główny Inżynier Górniczy czy Dyrektor Departamentu Zarządzania Projektami. W latach 2015-2016 odpowiedzialny był za obszar produkcji na stanowisku Vice President, Production Control w KGHM INTERNATIONAL LTD.

Do 14 marca 2022 roku pełnił funkcję Dyrektora Naczelnego Oddziału KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice”, gdzie zarządzał strukturą produkcyjną.

Odpowiadał głównie za planowanie rozwoju głównego ciągu produkcyjnego, poszukiwanie i wdrażanie nowych technologii i metod zarządzania strukturami organizacyjnymi w miedziowej spółce.

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, magister inżynier górnik o specjalności: technik podziemnej eksploatacji złóż. Ukończył studia podyplomowe na kierunku zarządzanie przez koszty oraz studia MBA – Master of Business Administration.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w planowaniu strategicznym, zarządzaniu oraz z zakresu technologii górniczych nabyte podczas pracy w zarówno krajowych, jak i zagranicznych aktywach produkcyjnych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Źródło: KGHM Polska Miedź S.A. / KGHM