Marcin Romanowski

Marcin Romanowski
Fot. Getin Noble Bank
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Członek Zarządu

Getin Noble Bank S.A.

Pan Marcin Romanowski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Pedagogicznego. Ukończył liczne szkolenia specjalistyczne z zakresu zarządzania ryzykiem, zarówno w kraju, jak i za granicą. W trakcie swojej kariery zawodowej poznał najważniejsze obszary działania banku komercyjnego. Zatrudnienie w banku zaczął od stanowiska dealera walutowego. Przez kolejne lata uczestniczył we wdrożeniu pierwszego zintegrowanego systemu bankowego w Polsce oraz w tworzeniu najpierw podstaw a potem rozwijaniu struktury organizacyjnej, polityk i metod zarządzania ryzykiem w grupie BRE Banku SA (mBanku SA), zarówno w odniesieniu do obszaru bankowości inwestycyjnej, jak i bankowości korporacyjnej oraz detalicznej. Przez wiele lat odpowiadał za przygotowanie polityki kredytowej banku oraz jej skuteczne wdrażanie. Kompetencje menedżerskie uzupełniają doświadczenie z tworzenia, wdrażania i rozwijania narzędzi informatycznych wspierających controling finansowy (w tym systemy cen transferowych funduszy, analizy dochodowości na produkcie i kliencie, ABC etc.), zarządzanie ryzykiem (w tym zarządzanie ryzykiem rynkowym i płynności, wycena instrumentów finansowych, MIS kredytowy etc.), proces kredytowy.

Doświadczenia zawodowe:

 • 10.2017 – obecnie członek Zarządu Getin Noble Bank S.A.  

  w grupie mBanku SA (BRE Banku SA):
 • 08.2012 – 09.2017 członek zarządu odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem w mBanku Hipotecznym S.A.
 • 01.2009 – 04.2013 dyrektor Banku ds. operacji kredytowych BRE Bank S.A.
 • 12.1999 – 07.2000  dyrektor Banku ds. kontroli ryzyka / dyrektor Departamentu Ryzyka Finansowego
 • 09.1991 – 11.1999  wicedyrektor Departamentu Controllingu BRE Bank S.A. odpowiedzialny za kontrolę ryzyka / naczelnik wydziału w Departamencie Skarbu
 • 2010 – 2015   członek rady nadzorczej Domu Inwestycyjnego BRE Banku (mBanku SA)
 • 2010 – 2015   członek rady nadzorczej, przewodniczący komitetu audytu spółek BRE Ubezpieczenia SA
 • 2010- 2017   członek rady nadzorczej BRELocum (mLocum) SA
 • 2012 – 2017   członek rady nadzorczej BDH S.A. Bankowy Dom Hipoteczny

poza grupą mBanku SA:

 • 12.2006 – 06.2008  wiceprezes zarządu ds. zarządzania ryzykiem Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • 06.2006 – 12.2006  wiceprezes zarządu ds. zarządzania ryzykiem Kredobank, Lwów, jednocześnie doradca prezesa zarządu PKO BP S.A.
 • 09.2005 – 06.2006  Starszy Menedżer w obszarze zarządzanie ryzykiem w bankach i instytucjach finansowych Ernst & Young Audit sp. z o.o.
 • 12.1999 – 07.2000  dyrektor ds. rozwoju systemów zarządzania ryzykiem SAS Institute Polska Sp. z o.o.
Źródło: Getin Noble Bank, Getin Bank