Marcin Kubicza

Marcin Kubicza
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Przewodniczący Rady Nadzorczej

PZU S.A.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2004) oraz Instytutu Stosunków Międzynarodowych (2002) tej samej uczelni. Uczestnik programu Executive Doctor of Business Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (2012-2014). Ukończył aplikację prokuratorską zakończoną zdanym egzaminem prokuratorskim w 2008 roku. Od 2008 roku jest wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Kielcach a od 2009 na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie i praktykę w zarządzaniu obszarami w dużych podmiotach, w których realizowane są procesy wsparcia i obsługi prawnej jak również nadzoru korporacyjnego, w tym w grupie kapitałowej, w skład której wchodziły podmioty sektorów: bankowego, emerytalnego, ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń na życie oraz w podmiotach sektora finansów publicznych odpowiedzialnych za gospodarkę środkami z budżetu państwa.