Marcin Kowalczyk

Marcin Kowalczyk
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Członek Rady Nadzorczej

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Marcin Kowalczyk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Ukończył studia podyplomowe na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Posiada dyplom MBA Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczął jako asystent w gabinecie politycznym Ministra Obrony Narodowej i pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych w Kancelarii Prezydenta RP.

Pełnił również funkcję zastępcy prezesa Agencji Mienia Wojskowego („AMW”) i zasiadał w Radzie Nadzorczej AMW. Pracował na stanowisku menadżerskim w PGE Energia Odnawialna S.A. W latach 2018 – 2020 był wiceprezesem Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego sp. z o.o. Od maja 2020 roku związany był z PGE Dystrybucja S.A. najpierw jako Wiceprezes Zarządu, a od września 2020 roku jako Prezes Zarządu spółki.

Obecnie pełni funkcję Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Aktywów Państwowych.

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. / PGE S.A.