Marcin Kowalczyk

Marcin Kowalczyk
Marcin Kowalczyk
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Wiceprezes Zarządu

Grupa Azoty S.A.

Powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Spółki 10 lutego 2023 r.

Pan Marcin Kowalczyk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, a także studia podyplomowe z zakresu audytu, kontroli zarządczej i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada dyplom MBA Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie.

Pan Marcin Kowalczyk legitymuje się bogatą ścieżką zawodową, obejmującą pracę w administracji publicznej, jak w spółkach prawa handlowego. Pan Marcin Kowalczyk pełnił funkcję zastępcy prezesa Agencji Mienia Wojskowego („AMW”) a wcześniej zasiadał w Radzie Nadzorczej AMW. Pracował na stanowisku menadżerskim w PGE Energia Odnawialna S.A. W latach 2018 – 2020 był wiceprezesem Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego sp. z o.o. Od maja 2020 roku związany był z PGE Dystrybucja S.A. najpierw jako Wiceprezes Zarządu, a od września 2020 roku jako Prezes Zarządu spółki. W ostatnim czasie pracował w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Pełnił funkcje Członka Rady Nadzorczej PKP Cargo S.A. oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Aktualnie od lipca 2022 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej PZU Życie S.A.

Źródło: Grupa Azoty S.A.