Marcin Idzik: statystyki potwierdzają wzrost optymizmu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

150327.idzik.400xWypowiedź dla aleBank.pl  Marcin Idzik - TNS Polska

Maciej Małek: Ostatni pomiar wskazuje na odwrócenie niekorzystnych tendencji jakie obserwowaliśmy w ostatnich miesiącach. Wyraża się to również deklarowanym wzrostem optymizmu. Jakie czynniki mogły się złożyć na tę nową sytuację, która dobrze rokuje?

Marcin Idzik: Sytuacja w ocenie koniunktury w sektorze bankowym w marcu ujawnia się w takim scenariuszu, zgonie z którym obserwujemy przewidywalną, coraz większą skłonność konsumentów i przedsiębiorców do zaciągania kredytów.         

MM: Potwierdza to dynamika akcji kredytowej.

MI: Tak, swoiste dowody słuszności zmian już obserwujemy w statystyce oficjalnej NBP. Warto zastanowić się nad przesłankami tego stanu. Wśród przesłanek możemy obserwować zarówno czynniki, które oddziałują na zachowania konsumentów i przedsiębiorców w ujęciu długookresowym. Mam na myśli sytuację na rynku pracy – to jest czynnik, który kształtuje długookresowe postawy bardzo mocno. Innym z czynników jest obserwowana zmiana postaw dotycząca oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Luty jest miesiącem, w którym wśród przedsiębiorców dominuje frakcja, która patrzy z optymizmem w przyszłość. W obszarze gospodarstw domowych w prawdzie dominują grupy konsumentów patrzących negatywnie, ale są one z każdym miesiącem mniej liczne.

Biorąc pod uwagę czynniki okolicznościowe, które oddziałują w danym momencie bez wątpienia decyzja Rady Polityki Pieniężnej ku temu się przyczyniła, otwartość banków co do oferty kredytowej nie jest bez znaczenia oraz elementy sezonowe – zawsze drugi kwartał roku – niezależnie od tego w jakim trendzie długookresowym jesteśmy umiejscowieni – jest to okres, w którym jest zwiększone zainteresowanie konsumentów i przedsiębiorców kredytami.

Ten rok o tyle jest różny w stosunku do lat ubiegłych, że w chwili obecnej jesteśmy na dosyć wyraźnym kształtującym się trendzie wzrostowym.   

Zobacz rozmowę w wersji wideo: Marcin Idzik:Statystyki potwierdzają wzrost optymizmu

www.aleBank.pl