Małgorzata Kurzynoga

Małgorzata Kurzynoga
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Członek Rady Nadzorczej

PZU S.A.

W Radzie Nadzorczej od 15 lutego 2024 roku.

Doktor habilitowana nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, radca prawny.

Jest prawniczką z kilkunastoletnim doświadczeniem łączącym naukę z praktyką – profesorem w Katedrze Europejskiego, Międzynarodowego i Zbiorowego Prawa Pracy UŁ oraz radcą prawnym. Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, prawie Unii Europejskiej oraz nowych technologiach.

Absolwentka dwóch kierunków 5-letnich studiów magisterskich – prawa oraz administracji. W latach 2006-2010 odbyła stacjonarne studia doktoranckie w Katedrze Prawa Europejskiego UŁ. W 2010 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych, a w 2019 r. doktora habilitowanego nauk prawnych. Od 2020 r. jest profesorem Uniwersytetu Łódzkiego. Jest partnerką w kancelarii prawnej świadczącej pomoc prawną na rzecz największych podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych w zakresie polskiego oraz europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

W 2023 r. została zaliczona do „25 najwybitniejszych prawniczek w biznesie” przez Forbes Women.

Autorka ponad 70 publikacji naukowych i kilkudziesięciu opracowań publicystycznych. Wielokrotnie nagradzana, m.in. w latach 2015-2018 Laureatka Stypendium Ministra dla Wybitnych Młodych Naukowców.

Od 2011 r. wchodzi w skład międzynarodowego zespołu, publikującego wyniki badań w International Labour Law Reports oraz należy do International Society for Labour and Social Security Law. Odbyła pobyty studyjne na Uniwersytecie Amsterdamskim, Uniwersytecie Wiedeńskim, Uniwersytecie w Santiago de Compostela oraz Uniwersytecie w Bergamo.

Doradza pracodawcom oraz instytucjom publicznym. Reprezentuje klientów korporacyjnych w postępowaniach sądowych w obszarze prawa pracy oraz prowadzi negocjacje ze związkami zawodowymi. Ma doświadczenie w wewnętrznych postępowaniach wyjaśniających oraz audytach prawnych. Dokonuje analizy i sporządza ekspertyzy prawne dotyczące wybranych regulacji prawa polskiego oraz unijnego w zakresie zapewnienia zgodności prowadzonej działalności.