Maciej Trybuchowski dołączył do Zarządu DM IDMSA

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

idmsa.01.250xMaciej Trybuchowski - specjalista z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku finansowym, został powołany jednogłośną decyzją Rady Nadzorczej na stanowisko Wiceprezesa Zarządu DM IDMSA.

– Rada Nadzorcza jednogłośnie przychyliła się do wniosku Zarządu o poszerzenie składu Zarządu o Macieja Trybuchowskiego, który dotychczas pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego DM IDMSA – informuje Dariusz Maciejuk, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej DM IDMSA.

Dzisiejsza zmiana w Zarządzie jest pierwszą od ponad 10 lat – do tej pory Zarząd Spółki był dwuosobowy i tworzyli go Grzegorz Leszczyński i Rafał Abratański.

– Maciej Trybuchowski dołączył do zespołu DM IDMSA pół roku temu i w tym czasie dał się poznać jako niezwykle sprawny menedżer, którego zaangażowanie pozwoliło na wyraźną poprawę wyników w obszarze sprzedaży detalicznej. Uznaliśmy, że jego wiedza i doświadczenie powinny zostać wykorzystane również na szerszym polu, tj. do zarządzania całą Spółką i Grupą – mówi Grzegorz Leszczyński, Prezes Zarządu DM IDMSA.

– Ostatnie pół roku poświęciłem z jednej strony na rozwój sprzedaży detalicznej w DM IDMSA, a z drugiej na poznanie specyfiki działalności Spółki oraz całej Grupy. Wierzę, że będę mógł dołożyć swoją cegiełkę do kontynuacji procesu wychodzenia DM IDMSA na prostą. Jako wiceprezes Zarządu będę odpowiedzialny głównie za podstawową działalność domu maklerskiego – już nie tylko sprzedaż detaliczną, ale również takie obszary jak sprzedaż instytucjonalna czy rynki zagraniczne – wyjaśnia Maciej Trybuchowski, Wiceprezes Zarządu DM IDMSA.

Maciej Trybuchowski jest od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym, przeprowadzaniem transakcji na rynku publicznym (IPO) oraz doradztwem w obszarze corporate finance. W latach 1989 – 2002 pracował jako asystent w Katedrze Teorii Organizacji na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1989 – 1990 był zatrudniony jako radca w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Przekształceń Własnościowych w Ministerstwie Finansów. W latach 1995 – 2002 pracował jako Dyrektor Departamentu Emisji i Gwarancji a następnie Dyrektor Zarządzający w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. Następnie w latach 2003 – 2012 zajmował stanowisko Dyrektora Biura Maklerskiego Banku BGŻ.

Od 2004 r. działa aktywnie w Izbie Domów Maklerskich jako Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, Wiceprezes Zarządu, Wiceprzewodniczący, a obecnie Przewodniczący Rady Domów Maklerskich.

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz stypendystą programu Międzynarodowego Marketingu i Zarządzania w Copenhagen Business School. Uczestniczył w wielu szkoleniach m.in. z zakresu finansów, zarządzania i administracji funduszy inwestycyjnych w Luksemburgu. Jest członkiem rad nadzorczych spółek oraz współautorem podręcznika „Zarządzanie – teoria i praktyka” pod red. prof. A.K. Koźmińskiego.

Źródło: Dom Maklerski IDMSA