Łysakowski Paweł

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

lysakowski.pawel.01.80x120Absolwent kierunku Organizacja i Zarządzanie na Wydziale Handlu Wewnętrznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Od 1991 roku zaangażowany w rozwój rynku usług płatniczych w Polsce poprzez pracę w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A. (Dział Rozwoju) i w Związku Banków Polskich (Sekretarz Rady Bankowości Elektronicznej).

Współtworzył rynek podpisu elektronicznego w Polsce poprzez organizację krajowego Roota dla urzędów certyfikacyjnych prowadzonego przez CENTRAST S.A., gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa (obecnie prowadzonego przez Narodowy Bank Polski).

Uczestniczył w pracach nad ustawą o podpisie elektronicznym. Od 2005 roku kieruje Wydziałem Normalizacji i Standaryzacji w Departamencie Systemu Płatniczego NBP.

Pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Technicznego nr 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.